on one's own

listen to the pronunciation of on one's own
Englisch - Türkisch
kendi kendine
kendi başına, başkasından yardım görmeden. on one's own initiative kendi inisiyatifini kullanarak
yalnızca
yalnız
yardımsız
tek başına
kimseye bağımlı olmadan, tek başına, bağımsız olarak
kendi hesabına
başlıbaşına
kendi adına
on my own
kendi kendime

İşi kendi kendime bitirdim. - I finished the job on my own.

on my own
(Bilgisayar) tek başıma

Bu aylarda tek başımaydım. - I was on my own during these months.

Tek başıma çalışmayı tercih ederim. - I prefer to work on my own.

on his own
kendinden sorumlu
on his own
kendi başına

Tom şu anda kendi başına. - Tom is on his own now.

Tom onu kendi başına yaptı. - Tom did it on his own.

on his own
kendi kendine kalmış
on your own
(Askeri) kendi başınıza

Oraya kendi başınıza gitmeye çalışın. - Try to drive there on your own.

Bu sorunu kendi başınıza çözün. - Solve this problem on your own.

on your own
(Askeri) müstakil olarak
on your own
(Askeri) kendi hesabınıza
on your own
kendi kendine
on their own
kendi kendilerine

Tom ve Mary onu kendi kendilerine yapıyorlar. - Tom and Mary are doing that on their own.

be on one's own
başının çaresine bakmak
be on one's own
başkasından yardım görmeden geçinmek/rızkını kazanmak, kendi kendini geçindirmek, başının çaresine bakmak
be on one's own
kendi kendini geçindirmek
be on one's own
tek başına olmak
be on one's own
yalnız başına kalmak
on one's own

  Türkische aussprache

  ôn wʌnz ōn

  Synonyme

  on one's tod

  Aussprache

  /ˈôn ˈwənz ˈōn/ /ˈɔːn ˈwʌnz ˈoʊn/

  Videos

  ... involve better understanding ideas, putting forth ideas, urging one’s own ideas while ...
  ... Now, one doesn't need to depend on one's own personal experience. ...

  Wort des Tages

  homograph
Favoriten