offering of excuses or reasons to lessen the seriousness of an action

listen to the pronunciation of offering of excuses or reasons to lessen the seriousness of an action
Englisch - Türkisch

Definition von offering of excuses or reasons to lessen the seriousness of an action im Englisch Türkisch wörterbuch

extenuation
hafifletici şey
extenuation
azaltma
extenuation
{i} hafife alma
extenuation
{i} ciddiye almama
extenuation
{i} hafifletme
Englisch - Englisch
{i} extenuation
offering of excuses or reasons to lessen the seriousness of an action

  Silbentrennung

  of·fer·ing of excuses or reasons to less·en the se·ri·ous·ness of an ac·tion

  Türkische aussprache

  ôfrîng ıv îkskyusîz ır rizınz tı lesın dhi sîriısnıs ıv ın äkşın

  Aussprache

  /ˈôfrəɴɢ əv əkˈskyo͞osəz ər ˈrēzənz tə ˈlesən ᴛʜē ˈsərēəsnəs əv ən ˈaksʜən/ /ˈɔːfrɪŋ əv ɪkˈskjuːsɪz ɜr ˈriːzənz tə ˈlɛsən ðiː ˈsɪriːəsnəs əv ən ˈækʃən/
Favoriten