obeyance

listen to the pronunciation of obeyance
Englisch - Türkisch

Definition von obeyance im Englisch Türkisch wörterbuch

obedience
itaat

Bir kızın görevi itaattir. - The duty of a daughter is in obedience.

Onların kültür değerleri, otorite konumundaki kişilere itaat etmektir. - Their culture values obedience to those in positions of authority.

abeyance
{i} sürünceme
abeyance
uygulanmama: That rule has since fallen into abeyance. Sonra o kuralın uygulanmasından vazgeçildi
abeyance
{i} askıda olma
abeyance
askıda

Sorun askıda bırakıldı. - The question is left in abeyance.

abeyance
tehire salınma
abeyance
geçerli olmama
abeyance
lağvedilme
abeyance
kullanılmama
abeyance
etkinliğini yitirmiş olma
abeyance
durdurma
obedience
(Askeri) İTAAT: Verilen emirleri dinleme; askeri kanun ve icaplara uygun hareket etme
abeyance
muallakıyet in abeyance kullanılmaz durumda
abeyance
sahipsiz kalma/olma
abeyance
muallâkta
obedience
(isim) itaat, boyun eğme, sadakât, bağlılık
obedience
{i} itaat, söz dinleme; boyun eğme
Englisch - Englisch
abeyance
obedience
{i} obedience, compliance
obeyance
Favoriten