not fit; not having the correct requirements

listen to the pronunciation of not fit; not having the correct requirements
Englisch - Türkisch

Definition von not fit; not having the correct requirements im Englisch Türkisch wörterbuch

unfit
formunda olmayan
unfit
{s} uygun olmayan: He is unfit for this job. Bu işe uygun biri değil
unfit
uygunsuz
unfit
uygun olmayan

Leyla uygun olmayan bir anne olarak kabul edildi. - Layla was considered an unfit mother.

unfit
elverişsiz hale getirmek
unfit
elverişsiz

Doktor görev için elverişsiz olduğumu söyledi. - The doctor said that I'm unfit for duty.

unfit
{s} yetersiz

O iş için onun yetersiz olduğunu düşünüyorlar. - They consider him unfit for that job.

Tom Mary'nin yetersiz bir anne olduğunu düşünüyordu. - Tom thought Mary was an unfit mother.

unfit
uymaz
unfit
{s} işe yaramaz
unfit
{s} sağlık açısından uygun olmayan; formunda olmayan
unfit
{f} işe yaramaz hale getirmek
unfit
kuvvetten düşürmek
unfit
unfit for service iş görecek halde olmayan
unfit
{f} yetersiz yapmak
unfit
ehliyetsizleştirmek
unfit
intibak etmez
Englisch - Englisch
unfit

Jack cannot run, making him unfit for the track team.

not fit; not having the correct requirements
Favoriten