not favorable, adverse, undesirable

listen to the pronunciation of not favorable, adverse, undesirable
Englisch - Türkisch

Definition von not favorable, adverse, undesirable im Englisch Türkisch wörterbuch

unfavorable
{s} ters
unfavorable
{s} olumsuz

Bu beyzbol için olumsuz bir gündü. - It was an unfavorable day for baseball.

Bu vebaya neyin neden olduğunu bilen biri var mı? Paris Üniversitesi bilim adamlarının bu kötülüğün kaynağının özellikle Jüpiter, Satürn ve Mars olumsuz takımyıldızı olduğuna inanıyorlar. - Does anyone know what has caused this plague? The scholars of the University of Paris believe that the source of this evil is an especially unfavorable constellation of Jupiter, Saturn, and Mars.

unfavorable
{s} elverişsiz
unfavorable
{s} uygun olmayan, elverişsiz: unfavorable weather elverişsiz hava
unfavorable
(Ticaret) pasif
unfavorable
aleyhte
unfavorable
uygun olmayan
unfavorable
unfavourable hayırlı olmayan
unfavorable
{s} açık veren (hesap)
unfavorable
(Tıp) Uygun olmayan, uygunsuz
unfavorable
unfavorablenesselverişsizlik
unfavorable
(Askeri) ELVERİŞSİZ, ALEYHTE
unfavorable
{s} aksi
unfavorable
{s} olumsuz: His reaction was unfavorable. Gösterdiği tepki olumsuzdu
unfavorable
mahzurlu
unfavorable
unfavorably zararlı bir şekilde
unfavorable
muisait olmayan
unfavorable
zararlı
unfavorable
{s} sakıncalı
Englisch - Englisch
{s} unfavorable
not favorable, adverse, undesirable
Favoriten