not clear, vague, obscure

listen to the pronunciation of not clear, vague, obscure
Englisch - Türkisch

Definition von not clear, vague, obscure im Englisch Türkisch wörterbuch

unclear
{s} belirsiz

Onun maksatları belirsizdi. - His intentions were unclear.

Tom'un ne kadar kalmamızı istediği belirsiz. - It's unclear how long Tom wants us to stay.

unclear
karışık
unclear
Karışık, bulanık, net olmayan, anlaşılması zor
unclear
{s} açık olmayan
unclear
bulanık/karışık
Englisch - Englisch
{s} unclear
not clear, vague, obscure
Favoriten