ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, hayret etmek

listen to the pronunciation of ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, hayret etmek
Türkisch - Türkisch
şaşırmak
ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, hayret etmek

    Silbentrennung

    ne yap·mak ge·rek·ti·ği·ni bi·le·me·mek, na·sıl dav·ra·na·ca·ğı·nı kes·ti·re·me·mek, hay·ret et·mek

    Aussprache

Favoriten