mucize

listen to the pronunciation of mucize
Türkisch - Englisch
miracle

Do you believe in miracles? - Mucizelere inanır mısın?

It was truly a miracle. - O, gerçekten bir mucize idi.

marvel
prodigy
portent
theurgy
thaumaturgy
wonder

Since in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made. - Bu kuruluşta onların hepsi patron olduğu ve Hintli olmadığı için, herhangi bir karar alınması bir mucize.

For children, this world is full of wonders and miracles. - Çocuklar için, bu dünya harikalar ve mucizelerle doludur.

miracle, wonder
godsend
wonderwork
mucize türünden
miraculous
mucize eseri
miraculous

He miraculously survived. - Mucize eseri olarak hayatta kaldı.

Miraculously, during the fourteenth century, Prague was spared from the Black Death. - Prag mucize eseri olarak on dördüncü yüzyılda vebadan kurtuldu.

mucize eseri olarak
miraculously

Miraculously, during the fourteenth century, Prague was spared from the Black Death. - Prag mucize eseri olarak on dördüncü yüzyılda vebadan kurtuldu.

He miraculously survived. - Mucize eseri olarak hayatta kaldı.

mucize ilaç
wonder drug
mucize işareti
sign
mucize yaratan
miraculous
mucize yaratmak
remove mountains
mucize çocuk
(deyim) wonder boy
mucizeler
miracles
bir mucize olmazsa
barring a miracle
gizem ve mucize-oyunları
mysteries and miracle-plays
Türkisch - Türkisch
İnsan aklının alamayacağı olay
Olağanüstü, şaşırtıcı
Olağanüstü, şaşırtıcı: "Onların aşkı ve evlilikleri zaten bir mucize değil miydi?"- T. Buğra
Allah'ın izni ve emri ile yalnız peygamberlerin gösterdiği, özellikle peygamberlere karşı çıkanları ikna etmek, iman etmeyenlerin iman etmelerini sağlamak, inananların imanını güçlendirmek amacı taşıyan olağanüstü işler, hareketler, hâller, tansık. İnsan aklının alamayacağı olay: "Şırınga nasılsa umduğumdan çok daha iyi bir tesir yaptı ve zavallı Hacı Ömer, bunu benim bir mucizem gibi gördü."- R. N. Güntekin
tansık
Mucizeler
ayat
mucize
Favoriten