more than sufficient

listen to the pronunciation of more than sufficient
Englisch - Türkisch

Definition von more than sufficient im Englisch Türkisch wörterbuch

undue
yakışıksız
undue
yasaya aykırı
undue
çok fazla
undue
(Ticaret) uygun olmayan
undue
usule aykırı
undue
aşırı
undue
uygunsuz
undue
{s} vadesi gelmemiş
undue
{s} yersiz

Yersiz alarm için hiç sebep yok. - There is no cause for undue alarm.

undue
{s} usulsüz
undue
{s} yasaya aykırı, usule aykırı: undue seizure yasaya aykırı el koyma
undue
lüzumsuz
undue
manasız
undue
{s} kanunsuz
Englisch - Englisch
undue
more than sufficient

  Silbentrennung

  more than suf·fi·cient

  Türkische aussprache

  môr dhın sıfîşınt

  Aussprache

  /ˈmôr ᴛʜən səˈfəsʜənt/ /ˈmɔːr ðən səˈfɪʃənt/

  Wort des Tages

  saturnine
Favoriten