maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence

listen to the pronunciation of maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence
Englisch - Türkisch

Definition von maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence im Englisch Türkisch wörterbuch

limits
(Ticaret) limitler

Uluslararası olmak isteyebilmemize rağmen hepimizin limitleri var. - Although we may want to be international, we all have our limits.

Son zamanlarda Boston şehir merkezinde hız limitlerine uymayan sürücüler hakkında çok sayıda şikâyet oldu. - There have been a lot of complaints recently about drivers not obeying the speed limits in downtown Boston.

limits
sınırlar

Demek istediğim kurulması ve saygı duyulması gereken sınırlar olduğudur. - What I mean is that there are limits that need to be established and respected.

Sabrının sınırlarına ulaşmıştı. - He had reached the limits of his patience.

limits
{i} hudut
limits
(isim) hudut
Englisch - Englisch
limits
maximum amount of benefit payable for a given situation or occurrence

  Silbentrennung

  max·i·mum a·mount of Ben·e·fit pay·a·ble for a giv·en si·tu·a·tion or oc·cur·rence

  Türkische aussprache

  mäksımım ımaunt ıv benıfît peyıbıl fôr ı gîvın sîçueyşın ır ıkırıns

  Aussprache

  /ˈmaksəməm əˈmount əv ˈbenəfət ˈpāəbəl ˈfôr ə ˈgəvən ˌsəʧo͞oˈāsʜən ər əˈkərəns/ /ˈmæksəməm əˈmaʊnt əv ˈbɛnəfɪt ˈpeɪəbəl ˈfɔːr ə ˈɡɪvən ˌsɪʧuːˈeɪʃən ɜr əˈkɜrəns/

  Wort des Tages

  scissile
Favoriten