manner; style; mode; logical form; musical style; manner of action or being

listen to the pronunciation of manner; style; mode; logical form; musical style; manner of action or being
Englisch - Türkisch

Definition von manner; style; mode; logical form; musical style; manner of action or being im Englisch Türkisch wörterbuch

mood
haleti ruhiye
mood
mizaç
mood
atmosfer
mood
(Pisikoloji, Ruhbilim) duygudurum
mood
huysuzluk
mood
aksilik
mood
kip
mood
hava

Tom katılmak için havasında görünmüyor. - Tom seems to be in no mood to participate.

Gerçekten bunun için havamda değilim. - I'm really not in the mood for this.

mood
(Psikoloji, Ruhbilim) Duygudurum, duygusal durum, ruh hali, halet-i ruhiyye
mood
bir önermede esaslar ile neticeler arasındaki bağlantı
mood
kip/aksilik/hava
mood
mood,ruh durumu
mood
{i} çoğ. terslik, huysuzluk, karamsarlık
mood
hal

O kötü bir ruh hali içinde. - She is in a bad mood.

O kötü bir ruh hali içinde, bu onun için nadirdi. - He was in a bad mood, which was rare for him.

mood
(Tıp) Huy, mizaç, meşrep
mood
i., dilb. kip
mood
{i} ruhsal durum, haleti ruhiye
Englisch - Englisch
mood
manner; style; mode; logical form; musical style; manner of action or being
Favoriten