make bigger or better or more complete

listen to the pronunciation of make bigger or better or more complete
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
fill out
round out
make bigger or better or more complete

  Silbentrennung

  make big·ger or bet·ter or more com·plete

  Türkische aussprache

  meyk bîgır ır betır ır môr kımplit

  Aussprache

  /ˈmāk ˈbəgər ər ˈbetər ər ˈmôr kəmˈplēt/ /ˈmeɪk ˈbɪɡɜr ɜr ˈbɛtɜr ɜr ˈmɔːr kəmˈpliːt/

  Wort des Tages

  jake
Favoriten