maintaining something at the most favorable temperature for its development

listen to the pronunciation of maintaining something at the most favorable temperature for its development
Englisch - Türkisch

Definition von maintaining something at the most favorable temperature for its development im Englisch Türkisch wörterbuch

incubation
(Biyoloji) kuluçka
incubation
{i} kuluçkaya yatma
incubation
{i} kuluçka dönemi
incubation
kuluçka dönem
incubation
(Tıp) Bir hastalık mikrobunun bedene girmesiyle arazının meydana çıkması arasındaki müddet, kuluçka devresi, enkübasyon
incubation
(Nükleer Bilimler) inkube
incubation
tasarlama
incubation
kuluçka devri
incubation
{i} civciv çıkarma
incubation
tıb bir hastalığm bedene girmesiyle belirtisinin meydana çıkması arasmdaki zaman boyunca mikropların gelişmesi
Englisch - Englisch
incubation
maintaining something at the most favorable temperature for its development

  Silbentrennung

  maintaining some·thing at the most fa·vor·a·ble tem·pe·ra·ture for its de·ve·lop·ment

  Türkische aussprache

  meynteynîng sʌmthîng ät dhi mōs feyvrıbıl temprıçır fôr îts dîvelıpmınt

  Aussprache

  /mānˈtānəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈat ᴛʜē ˈmōs ˈfāvrəbəl ˈtemprəʧər ˈfôr əts dəˈveləpmənt/ /meɪnˈteɪnɪŋ ˈsʌmθɪŋ ˈæt ðiː ˈmoʊs ˈfeɪvrəbəl ˈtɛmprəʧɜr ˈfɔːr ɪts dɪˈvɛləpmənt/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten