made from natural herbs specifically as opposed to from synthetic materials

listen to the pronunciation of made from natural herbs specifically as opposed to from synthetic materials
Englisch - Türkisch

Definition von made from natural herbs specifically as opposed to from synthetic materials im Englisch Türkisch wörterbuch

herbal
bitkisel

Tom bitkisel çayı sever. - Tom likes herbal tea.

Eğer miden ağrıyorsa bitkisel çay iç. - If your stomach hurts, drink herbal tea.

herbal
otlara ait
herbal
{s} otlara ait olan
herbal
(Tıp) Şifalı bitkiler hakkında yazılmış kitap
herbal
{s} şifalı bitkiler kitabı
herbal
{s} ot
herbal
{s} otlara ait; otlardan yapılan, bitkisel
herbal
(Tıp) İlaç olarak kullanılan bitkilerle ilgili, şifalı bitkilree ait
herbal
herbalist şifalı bitki satan kimse
herbal
bitkisel içerikli
Englisch - Englisch
herbal
made from natural herbs specifically as opposed to from synthetic materials

  Silbentrennung

  made from na·tu·ral herbs specifically as opposed to from syn·thet·ic ma·te·ri·als

  Türkische aussprache

  meyd fırm näçrıl ırbz spısîfîkli äz ıpōzd tı fırm sînthetîk mıtîriılz

  Aussprache

  /ˈmād fərm ˈnaʧrəl ˈərbz spəˈsəfəklē ˈaz əˈpōzd tə fərm sənˈᴛʜetək məˈtərēəlz/ /ˈmeɪd fɜrm ˈnæʧrəl ˈɜrbz spəˈsɪfɪkliː ˈæz əˈpoʊzd tə fɜrm sɪnˈθɛtɪk məˈtɪriːəlz/

  Wort des Tages

  tete-beche
Favoriten