light informal conversation for social occasions

listen to the pronunciation of light informal conversation for social occasions
Englisch - Englisch
gab
small talk
gabfest
gossip
causerie
chitchat
light informal conversation for social occasions

  Silbentrennung

  light in·for·mal con·ver·sa·tion for so·cial oc·ca·sions

  Türkische aussprache

  layt înfôrmıl känvırseyşın fôr sōşıl ıkeyjınz

  Aussprache

  /ˈlīt ənˈfôrməl ˌkänvərˈsāsʜən ˈfôr ˈsōsʜəl əˈkāᴢʜənz/ /ˈlaɪt ɪnˈfɔːrməl ˌkɑːnvɜrˈseɪʃən ˈfɔːr ˈsoʊʃəl əˈkeɪʒənz/

  Wort des Tages

  languid
Favoriten