law in favor of against specific individual

listen to the pronunciation of law in favor of against specific individual
Englisch - Türkisch

Definition von law in favor of against specific individual im Englisch Türkisch wörterbuch

in favor of
tarafında olarak
in favor of
lehinde

Anne ve babası gezisinin lehinde idi. - His parents were in favor of his trip.

O, teklifin lehindeydi. - He was in favor of the proposition.

in favor of
lehine

2020 yılında, tüm kamu kurumlarında Almanca kullanımı nüfusun bir kısmında kitlesel protestolara rağmen, İngilizce lehine kaldırılmıştır. - In 2020, the use of German in all public institutions was abolished in favor of English, despite massive protests on the part of the population.

Teklifin lehine misiniz? - Are you in favor of the proposal?

in favor of
emrine
in favor of
-in lehinde, -in lehine, -den yana, -in taraftarı
Englisch - Englisch

Definition von law in favor of against specific individual im Englisch Englisch wörterbuch

in favor of
for; in support of; approving, supporting

Many people are in favor of capital punishment.

in favor of
for, in support of, approving, supporting
law in favor of against specific individual

  Silbentrennung

  law in fa·vor of a·gainst spe·cif·ic in·di·vi·du·al

  Türkische aussprache

  lô în feyvır ıv ıgenst spısîfîk îndıvîcıwıl

  Aussprache

  /ˈlô ən ˈfāvər əv əˈgenst spəˈsəfək ˌəndəˈvəʤəwəl/ /ˈlɔː ɪn ˈfeɪvɜr əv əˈɡɛnst spəˈsɪfɪk ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

  Wort des Tages

  nidorosity
Favoriten