kutsayarak

listen to the pronunciation of kutsayarak
Türkisch - Englisch
blessing
kutsa
beatify
kutsa
{f} consecrate
kutsa
{f} blessed

The priest blessed the newly built church. - Rahip yeni yapılan kiliseyi kutsadı.

I am blessed with good health. - Ben iyi sağlık için kutsandım.

kutsa
{f} blessing
kutsa
consecrete
kutsa
{f} beatified
kutsa
bless

May the gods and goddesses always bless you all. - Tanrılar ve tanrıçalar her zaman hepinizi kutsasın.

She kissed her little daughter on the forehead, blessed her, and shortly after died. - O küçük kızını alnından öptü, onu kutsadı ve kısa bir süre sonra öldü.

kutsa
{f} blest
kutsa
sanctify
kutsa
churching
kutsa
hallow

Our Father in heaven, hallowed be your name. - Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

kutsa
consecrated
kutsayarak
Favoriten