a ceremonial prayer invoking divine protection

listen to the pronunciation of a ceremonial prayer invoking divine protection
Englisch - Türkisch

Definition von a ceremonial prayer invoking divine protection im Englisch Türkisch wörterbuch

blessing
{i} nimet

Sağlık ve akıl, hayatın iki nimetidir. - Health and intellect are the two blessings of life.

Çocuklar bir nimettir. - Children are a blessing.

benediction
hayır duası
benediction
hayırdua
blessing
kutsayarak
benediction
kutsama
blessing
{i} dua
benediction
{i} kutsama duası
benediction
rahmet
benediction
{i} takdis
benediction
kilise ayinlerinin sonunda okunan takdis duasıı
benediction
takdis sonunda hasıl olan bereket
blessing
{i} hayırdua
blessing
{i} şükran
blessing
{i} bereket

Allah'ın bereketi üzerinize olsun. - May the blessings of God be upon you.

blessing
onay/lütuf/dua
blessing
slang haşlama
Englisch - Englisch
blessing
benediction
a ceremonial prayer invoking divine protection

  Silbentrennung

  a cer·e·mo·ni·al pray·er in·vok·ing di·vine pro·tec·tion

  Türkische aussprache

  ı serımōniıl preyır învōkîng dîvayn prıtekşın

  Aussprache

  /ə ˌserəˈmōnēəl ˈprāər ənˈvōkəɴɢ dəˈvīn prəˈteksʜən/ /ə ˌsɛrəˈmoʊniːəl ˈpreɪɜr ɪnˈvoʊkɪŋ dɪˈvaɪn prəˈtɛkʃən/

  Wort des Tages

  bricolage
Favoriten