kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır

listen to the pronunciation of kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır
Türkisch - Türkisch
(Kuran) Şems 10
kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır

    Silbentrennung

    ken·di·ni fe·na·lık·la·ra gö·men kim·se de zi·ya·na uğ·ra·mış·tır

    Wort des Tages

    dis
Favoriten