kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans

listen to the pronunciation of kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans
Türkisch - Türkisch
savunma
kendi kalesini korumak için oyun süresince bir takımın gösterdiği çaba, defans

    Silbentrennung

    ken·di ka·le·si·ni ko·ru·mak i·çin o·yun sü·re·sin·ce bir ta·kı·mın gös·ter·di·ği ça·ba, de·fans

    Aussprache

    Wort des Tages

    estivate
Favoriten