katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek

listen to the pronunciation of katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek
Türkisch - Türkisch
soğurmak
katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek

    Silbentrennung

    ka·tı ve·ya sı·vı bir mad·de so·ğur·ma yo·luy·la bir ga·zı i·çi·ne al·mak, em·mek, mas·set·mek

    Wort des Tages

    pudency
Favoriten