karşılaştırılabilir

listen to the pronunciation of karşılaştırılabilir
Türkisch - Englisch
comparable

New York's Fifth Avenue is comparable to Ginza. - New York'un Fifth Avenue'su Ginza ile karşılaştırılabilir.

analogous
karşılaş
{f} encountered

Never in his life had he encountered such a dilemma. - Hayatında hiç böyle bir ikilem ile karşılaşmamıştı.

We haven't encountered any new problems. - Yeni bir sorunla karşılaşmadık.

karşılaş
{f} encountering
karşılaş
{f} encounter

When your eyes encounter a beautiful woman, knock her out. - Gözlerin güzel bir kadınla karşılaştığında, onu çok şaşırt.

That was our first encounter. - Bu bizim ilk karşılaşmamızdı.

karşılaş
meet with

Your proposal will meet with significant resistance. - Öneriniz önemli dirençle karşılaşacaktır.

Didn't your mother teach you anything? When you meet with scary people always protect your wallet and your arsehole! - Annen sana bir şey öğretmedi mi? Korkunç biriyle karşılaştığında cüzdanını koru ve kıçını!

karşılaş
come up

You're going to come up against fierce competition. - Sıkı bir rekabetle karşılaşacaksın.

karşılaştırılabilir
Favoriten