kanunu

listen to the pronunciation of kanunu
Türkisch - Englisch
law
kanun
code

The Code of Hammurabi is one of the world's most ancient legal codes. - Hammurabi kanunu dünyanın en eski yasal kanunlarından biridir.

You must know the highway code. - Karayolları trafik kanununu bilmelisin.

kanun
statute
kanun
law

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

He feels this new law will restrict his freedom. - Bu yeni kanunun, özgürlüğünü kısıtlayacağını hissediyor.

kanunu yürürlüğe koymak
to put a law into force
kanunu çiğneme
delict
kanunu çiğnemek
to violate a law
kamu ihale kanunu
(Hukuk) public procurement law
kanun
(Kanun) legislation
kanun
{i} rule

Germany is not ruled by the law of the jungle, but by the rule of law. - Almanya orman kanunu ile yönetilmez ama hukukun üstünlüğü ile yönetilir.

kanun
{i} act

According to Newton's Third Law of Motion Every action has an equal and opposite reaction. - Newton'un üçüncü hareket kanununa göre her eylemin eşit ve zıt tepkisi vardır.

Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free. - İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm.

Hukuk mahkemeleri kanunu
Code of Civil Justice Courts
belediye kanunu
(Askeri) municipal law
ceza kanunu
(Ticaret) penalty code
coulomb kanunu
(Elektrik, Elektronik,Teknik) coulomb's law
etki kanunu
(Ticaret) law of effect
gümrük kanunu
(Ticaret) tariff law
hooke kanunu
hooke's law
icra ve iflas kanunu
(Kanun) enforcement and bankruptcy law
iflas kanunu
(Kanun,Ticaret) law of bankruptcy
iflas kanunu
(Kanun) bankruptcy law
kanun
lege
kanun
(Latin) lex
kanun
parliamentary act
kanun
ordonnance
kanun
(Muzik) zither
kanun
regulate
kanun
enact

Today a law was enacted which allows abortion. - Bugün kürtaja geçit veren bir kanun çıktı.

kanun
(Kanun) statute law
kanun
(Kanun) canon law
kıyı kanunu
(Kanun) coastal law
maden kanunu
mining law
newton kanunu
(Otomotiv) newton's law
orman kanunu
(Kanun) forestry law
pasaport kanunu
(Kanun) passport law
telif hakları kanunu
(Kanun) copyright law
çevre kanunu
(Çevre,Kanun) environmental law
kanun
enactment
Ceza Muhakemesi Kanunu
Criminal Procedure Law

Security officer carries out the taking into custody according Criminal Procedure Law art.90.

basın yayın kanunu
press law
gümrük kanunu
(Ticaret) customs Code
hıyanet-i vataniye kanunu
(Tarih) High treason law
milli korunma kanunu
national defence law
n ceza kanunu
The criminal law
rekabet kanunu
(Kanun) Competition law
takrir-i sükun kanunu
Law on the Maintenance Order
teşkilat-ı esasiye kanunu
Law on Fundamental Organization, de facto constitution of the resistance movement of Turkey. It was adopted by the first assembly in January 1921
umumi hıfzıssıhha kanunu
General Healthcare Law
varlık barışı kanunu
(Kanun) Cash repatriation law, law on repatriation of capital
vergi usul kanunu
tax procedure law
Arşimet kanunu
Archimedes' principle
Askeri Ceza ve Askeri Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
(Askeri) Uniform Code of Military Justice
Bankalar Kanunu
(Hukuk) Banking Act
Milli Savunma Yetki Kanunu
(Askeri) National Defense Authorization Act
Milli Çevre Politikası Kanunu
(Askeri) National Environmental Policy Act
NATO Karşılıklı Destek Kanunu
(Askeri) North Atlantic Treaty Organization (NATO) Mutual Support Act
artan maliyetler kanunu
(Ticaret) law of increasing costs
arz ve talep kanunu
law of supply and demand
askerlik kanunu
(Kanun) military law
askerlik kanunu
military service law
avrupa mülteci kanunu
(Kanun) european refugee act
barem kanunu
law regulating official salaries
barem kanunu
law regulating the salaries of government employees
belediye gelirleri kanunu
(Kanun) law on municipal revenues
benzerlik kanunu
(Askeri) similarity law
bernoulli kanunu
(Havacılık) bernoulli's law
bireysel çıkar kanunu
(Kanun) law of self interest
borsa kanunu
(Kanun,Ticaret) law of exchange
borç verme ve kiralama kanunu
(Hukuk) lend lease law
boyle kanunu
boyles law
buys ballot kanunu
(Havacılık) buys ballot's law
ceza kanunu
penal code
ceza kanunu
criminal code
damga kanunu
(Ticaret) stamp act
damga kanunu
law stamp act
dağılım kanunu
distribution law
denge kanunu
law of equilibrium
deplasman kanunu
displacement law
devlet kanunu
act of state
doğa kanunu
law of nature
emeklilik kanunu
(Ticaret) law on pensions
eylemsizlik kanunu
(Fizik) law of inertia
fizik kanunu
physics law
gemicilik yardımları kanunu
(Askeri) law for navigation aids
halk kanunu
mob law
hususi af kanunu
(Kanun) pardon law
hususi ceza kanunu
(Kanun) special criminal law
icra iflas kanunu
(Kanun) bankruptcy and enforcement law
icra kanunu
(Kanun) executive act
icra kanunu
(Kanun) enforcement law
ihale kanunu
(Kanun) awarding law
ihtimal kanunu
taw of probability
ilgi kanunu
(Pisikoloji, Ruhbilim) law of interest
ivme kanunu
(Fizik) law of acceleration
kanun
law, act, rule; zither
kanun
{i} Canon
kanun
act of parliament
kanun
(Hukuk) act, code, law
kanun
azither-like instrument with seventy-two strings
kanun
act of congress
kanun
enaction
kilise kanunu
canonical books
kilise kanunu
ecclesiastical law
kilise kanunu
Canon law
koloni kanunu
(Kanun) colonial law
konut kanunu
(İnşaat) housing law
kord kanunu
(Havacılık) chord position
linç kanunu
mob law
maddenin sakınımı kanunu
law of conservation of matter
marka kanunu antlaşması
trademark law treaty
mesleki eğitim kanunu
(Kanun) vocational training law
meyer overton kanunu
(Tıp) meyer overton law
milli parklar kanunu
national parks law
milli savunma kanunu
(Askeri) national defence act
miner kanunu
(Askeri) miner’s law
minimum kanunu
(Tarım) law of minimum
minimum kanunu
(Biyoloji) minimum law
nedensellik kanunu
law of causality
nehir kanunu
(Askeri) river law
newton emisyon kanunu
(Fizik) newton's emission law
newton gravitasyon kanunu
(Fizik) newton's law of gravitation
nüfus kanunu
(Kanun) law on population registration
orman kanunu
the law of the jungle
orman kanunu
law of the jungle
orman kanunu dışında bırakmak
disafforest
patent kanunu
patent law
piyasa kanunu
(Kanun) market law
rodos adası deniz kanunu
(Askeri) maritime law of rhodes
sanayi kanunu
(Kanun) industrial law
sinüs kanunu
law of sines
talep kanunu
(Ticaret) law of demand
tatil-i eşgal kanunu
ottoman strike law
temel hak ve özgürlükler kanunu
(Hukuk) rule of law and fundamental freedoms
toplu konut kanunu
(İnşaat) mass housing law
turizm teşvik kanunu
tourism promotion law
umumi hıfzısıhha kanunu
public health law in turkey
veter kanunu
(Havacılık) chord position
yabancı sermaye teşviki kanunu
(Hukuk) law on the promotion of foreign capital investment
yem kanunu
(Kanun) law on fodders
yetki kanunu
(Kanun) empowering act
yönetim kanunu
(Hukuk) code of conduct
Türkisch - Türkisch

Definition von kanunu im Türkisch Türkisch wörterbuch

Kanun
(Osmanlı Dönemi) DESTUR
kanun
Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı
türk ceza kanunu
(Kanun) 1 Mart 1926. 1889 İtalyan Zanardelli yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu TBMM'de kabul edildi. Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey TBMM'de yaptığı konuşmada yeni yasa hakkında şunları söylüyordu: " Arkadaşlar ceza kanunumuz çok serttir. Çünkü inkılap çok kıskançtır. Fakat şunu heyet-i celilenize temin edebilirim ki sertliği ile beraber ilmi bir eserdir. Bundan korkacak olanlar ve korkması lazım gelenler Türk milletinin menfaatlerine, Türk milletinin hukukuna ve inkılabına karşı tekin olmayanlardır ve bunların korkması lazımdır."
ATALET KANUNU
(Osmanlı Dönemi) Fiz: Duran bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hareket edemez; ve hareket hâlindeki bir cisim, bir kuvvetin etkisi olmadan hızını ve yönünü değiştiremez
CAZİBE KANUNU
(Osmanlı Dönemi) Madde âleminde geçerli olan Cenab-ı Hakk'ın tekvini bir kanunudur. Bu kanuna göre iki madde birbirini aralarındaki mesafe ile ters orantılı; kütle ve miktarlarıyla orantılı olarak çeker
Damga Kanunu
Damga pullarının nasıl ve ne miktarda yapıştırılacağını gösteren kanun
Gümrük Kanunu
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
KANUN
(Osmanlı Dönemi) (C.: Kavânin) Herkesin uyması için devletin teşri kuvveti tarafından konulan her türlü meşru nizam, kaide, emir, nehiy ve yasaklar
KANUN
(Osmanlı Dönemi) Kaziye-i külliye. Kâinatta Allah'ın koyduğu değişmez nizam
Kanun
(Osmanlı Dönemi) FİHRİS
Kanun
yasa

Kanun, reşit olmayanların sigara içmesini yasaklıyor. - Kanun, yaşı küçük olanların sigara içmesini yasaklıyor.

Bu yasayı ıslah etmeliyiz. - Bu kanunu düzeltmeliyiz.

KÂNUN
(Osmanlı Dönemi) Sakil, ağır adam
KÂNUN
(Osmanlı Dönemi) Mangal. Soba
KÂNUN
(Osmanlı Dönemi) Ocak. Ateş yanan yer. Zaman
KÂNUN
(Osmanlı Dönemi) Kış mevsimi
KÂNUN
(Osmanlı Dönemi) Kış mevsiminin ilk iki ayı
Teşkilatıesasiye Kanunu
Anayasa
Ticaret Kanunu
Ticaret hukukuna ilişkin hükümleri kapsayan kanun
Vergi Kanunu
Devletin, vergisini nasıl alacağını veya usullerini tespit eden kanun
Yetki Kanunu
Değişik konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükûmete kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren kanun
arz talep kanunu
Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi
cazibe kanunu
Yer çekimini belirten kurallar bütünü
câzibe kânunu
(Osmanlı Dönemi) çekim kânunu
kanun
Geçerli olan kural: "Dünyanın en büyük kanunu, nefsini müdafaa ve muhafaza etmek için karnını doyurmaktır."- A. Ş. Hisar
kânun
(Osmanlı Dönemi) namus
kânun
(Osmanlı Dönemi) hukuk, yasa
üç hal kanunu
Üç durum yasası
Englisch - Türkisch

Definition von kanunu im Englisch Türkisch wörterbuch

imar kanunu
Zoning law
türk ticaret kanunu
(Ticaret) Turkish Commercial Code
kanunu
Favoriten