certificate of quality conformity

listen to the pronunciation of certificate of quality conformity
Englisch - Türkisch
kalite uygunluk belgesi
certificate of quality
kalite belgesi
certificate of conformity
uygunluk belgesi
certificate of quality conformity

  Silbentrennung

  cer·ti·fi·cate of qua·li·ty con·for·mi·ty

  Türkische aussprache

  sırtîfîkıt ıv kwälıti kınfôrmıti

  Aussprache

  /sərˈtəfəkət əv ˈkwälətē kənˈfôrmətē/ /sɜrˈtɪfɪkət əv ˈkwɑːlətiː kənˈfɔːrmətiː/
Favoriten