kıta

listen to the pronunciation of kıta
Türkisch - Englisch
continent

If I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place? - Eğer Afrika kıtasına gitmiş olsaydım en güvenli ve en temiz yer neresi olurdu?

Africa is a continent, but Greenland is not. - Afrika bir kıta ama Grönland değil.

Continental
battalion
canto
strophe
size (relative largeness)
verse

This poem is composed of four verses, each of which has five lines. - Bu şiir her birinin beş dizesi olan dört kıtadan oluşur.

formerly piece, item
stanza
detachment
stave
(Askeriye) detachment
corps
Quatrain
continent " anakara; detachment; quatrain
formerly a portion (of a city bus's route)
troop
(Askeri) troops
Kıta Amerikası Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı Bölgesi
(Askeri) continental United States North American Aerospace Defense Command Region
Kıta Amerikası Ordusu
(Askeri) Continental United States Army
Kıta Amerikası dışında
(Askeri) outside the continental United States
kıta dur
stand fast
kıta eşiği
(Hukuk) continental rise
kıta ile ilgili
(şiir) strophic
kıta kenarı
(Hukuk) continental margin
kıta kıta
in sections; in separate pieces
kıta parçası
subcontinent
kıta sahanlığı
continental shelf
kıta subayı
regimental officer
kıta tatbikatı
field exercise
kıta yamacı
(Hukuk) continental slope
kıta yükselimi
(Hukuk) continental rise
kıta şevi
(Hukuk) continental slope
kara kıta
the dark continent
kıtalar
troops
kıtalar
continents

About 250 million years ago, all the continents we see today were one big supercontinent called Pangaea. - Yaklaşık 250 milyon yıl önce, bugün gördüğümüz tüm kıtalar Pangaea denilen büyük bir süperkıtaydılar.

Asia is the largest and most populated of the world's continents. - Asya, dünya kıtalarının en geniş ve en kalabalığıdır.

hazır kıta
(Askeri) Ready force
ABD Kıtası, Kıta Amerikası
(Askeri) continental United States
Ege kıta sahanlığı
(Hukuk) Aegean continental shelf
Kara kıta
Dark Continent
Tek Er Hazır Kıta; birleştirilmiş hazırlıklılık raporu
(Askeri) Individual Ready Reserve; integrated readiness report
birleştirilmiş Kıta Amerikası (CONUS) sıhhi seferberlik planı
(Askeri) integrated continental United States (CONUS) medical mobilization plan
devre yönlendirme haritası; kontrol ve raporlama merkezi, Kıta Amerikası (CONUS)
(Askeri) circuit routing chart; control and reporting center, CONUS replacement center; COOP response cell; cyclic redundancy rate
giden kıta ile seyahat
(Askeri) travel with troops going
hasar tespiti için kıta Amerikası içinde keşif uçuşu; hasar tespiti için kıta Am
(Askeri) continental United States airborne reconnaissance for damage assessment; continental United States area reconnaissance for damage assessment
iç tarafları keşfedilmemiş kıta
terra incognita
ortak yer istasyonu; Kıta Amerikası yer istasyonu
(Askeri) common ground station; continental United States ground station
sekiz mısralı ve iki uyaklı kıta
triolet
taşlama türünde kıta
clerihew
tecrübi stok seviyesi (yedek parça listesi) kıta yükü listesi / onaylanmış stok
(Askeri) prescribed load list/authorized stock level
öncü kıta
vanguard
üç mısralı kıta
tercet
Türkisch - Türkisch
Yeryüzündeki altı büyük kara parçasından her biri, ana kara
Parça, tane
Dörtlük: "Abdülkadir Efendinin yazdığı tarih kıtasını aynen buraya geçirmekte bir fayda yok."- B. Felek
Silahlı veya silahsız erlerin, bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik: "Trakya'da, Anadolu'dan gelecek yeni kıtalara intizar edilmektedir."- F. R. Atay
Silâhlı veya silâhsız erlerin, bir komutanın emrinde bir araya gelmesinden oluşan birlik
şiirde iki ya da daha çok dizeden oluşan birim
Şiirde bir nazım türü
Yeryüzündeki beş büyük kara parçasından her biri, ana kara
KITA'
(Osmanlı Dönemi) Haram olan şey
KITA'
(Osmanlı Dönemi) Kesme, parçalama, kat etme
kıta sahanlığı
Ülke kıyılarına bitişik olan ve 200 m derinliğe veya bu sınırın ötesindeki su derinliğinin doğal kaynaklarının işletilmesine elverişli olduğu noktaya kadar, kara sularının dışında kalan deniz altı bölgelerinin deniz yatağı ve toprak altı kesiminin bütünü
kıta sahanlığı
Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan -iki yüz m derinliğe kadar olan sığ deniz dipleri
kıta
Favoriten