kısmî

listen to the pronunciation of kısmî
Türkisch - Englisch

Definition von kısmî im Türkisch Englisch wörterbuch

kısmi
partial

Tom only accepted partial responsibility. - Tom sadece kısmi sorumluluk kabul etti.

His business was only a partial success. - Onun işi sadece kısmi bir başarıydı.

kısmi
fractional
kısmi
local
kısmi
departmental
kısmi
part

I have to find a part-time job. - Kısmi zamanlı iş bulmak zorundayım.

I prefer payment in full to payment in part. - Ben tam ödemeyi kısmi ödemeye tercih ederim.

kısmi
partial, fractional
kısmi aksamalı
(Bilgisayar) fail soft
kısmi bağlanım
(Bilgisayar,Teknik) partial regression
kısmi bozukluk
(Bilgisayar) soft failure
kısmi bozulma
(Bilgisayar) fail soft
kısmi bozulma
supports
kısmi boşalma
partial discharge
kısmi charter
(Havacılık) part charter
kısmi gözlem
(Bilgisayar,Teknik) partial observation
kısmi hasar
(Sigorta,Ticaret) partial loss
kısmi ilinti
(Bilgisayar,İstatistik) partial correlation
kısmi montaj
(İnşaat) subassembly
kısmi muayene
(Askeri) spot check
kısmi olarak
partially
kısmi sıralama
(Matematik) partial ordering
kısmi toplam
(Bilgisayar,Matematik) partial sum
kısmi türev
(Bilgisayar) partial differential
kısmi türev
(Matematik) partial differentiation
kısmi yük
part load
kısmi agonist
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial agonist
kısmi amaç
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial aim
kısmi analiz
(Askeri) proximate analysis
kısmi anlaşma
knock-for knock
kısmi basınç
partial pressure
kısmi bağdaşım
partial compatibility
kısmi başarı
succes d'estime
kısmi boşluk
partial vacuum
kısmi burs
partial scholarship
kısmi carter
(Ticaret) slot charter
kısmi dalga
partial wave
kısmi denetim
(Ticaret) limited examination
kısmi denetim
(Ticaret) limited audit
kısmi distilasyon
fractional distillation
kısmi dizin
(Bilgisayar) partial index
kısmi dolgu
(Madencilik) partial stowage
kısmi düğüm
(Fizik,Teknik) partial node
kısmi egemen
(Politika, Siyaset) semi sovereign
kısmi el felci
(Tıp) wristdrop
kısmi el felci
(Tıp) wrist-drop
kısmi engel
(Meteoroloji) partial obscuration
kısmi entropi
(Fizik) partial entropy
kısmi etki
(Hukuk) partial effect
kısmi felç
(Tıp) hemiplegy
kısmi felç
hemiplegia
kısmi gaz açma
(Otomotiv) part throttle unlock
kısmi girme
(Askeri) partial penetration
kısmi görev yapabilir, bakım
(Askeri) partial mission-capable, maintenance
kısmi görev yapabilir, ikmal
(Askeri) partial mission-capable, supply
kısmi görme
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial vision
kısmi görünüş
partial view
kısmi hamule
(Ticaret) partial cargo
kısmi içgüdü
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial instinct
kısmi işgal
partial occupancy
kısmi kabul
(Ticaret) oualified acceptance
kısmi kanıt
semiproof
kısmi kapasite
partial capacitance
kısmi karartma
brownout
kısmi katlama
(Tekstil) partial fold
kısmi katılım
partial participation
kısmi kavurma
partial roasting
kısmi kesir
partial fraction
kısmi kesit
partial section
kısmi kontrol
(Ticaret) partial examination
kısmi kuruma
partial drying
kısmi kör
partially blind
kısmi körlük
partial blindness
kısmi körlük
(Tıp) amaurosis
kısmi liste
partial list
kısmi monopol
(Ticaret) partial monopoly
kısmi muafiyet
partial exemption
kısmi mülkiyet
(Havacılık) fractional ownership
kısmi nesne
(Pisikoloji, Ruhbilim) part object
kısmi nöbet
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial seizure
kısmi olma
partiality
kısmi oranlar
(Matematik) partial fractions
kısmi overhol
partial overhaul
kısmi plan
(Ticaret) partial plans
kısmi program
(Askeri) part programme
kısmi revizyon
partial overhaul
kısmi sakatlık
(Sigorta) partial disablement
kısmi sayım
(Askeri) cycle inventory
kısmi seçim
by-election
kısmi sigorta
(Ticaret) partial insurance
kısmi sıralı
partially ordered
kısmi taarruz
(Askeri) piecemeal attack
kısmi tahlil
(Askeri) proximate analysis
kısmi tasfiye
(Ticaret) partial liquidation
kısmi tecrit
(Askeri) working quarantine
kısmi tecrit
(Askeri) modified quarantine
kısmi tediye
(Ticaret) good-faith deposit
kısmi tediye
(Ticaret) earles-penny
kısmi tediye
(Ticaret) earnest payment
kısmi tediye
(Askeri) partial payment
kısmi teftiş
(Ticaret) limited audit
kısmi toplam
subtotal
kısmi tutulma
(Astronomi) partial eclipse
kısmi uygunluk
partial compatibility
kısmi uyumlar
(Pisikoloji, Ruhbilim) partial adjustments
kısmi veriler
(Bilgisayar) partial data
kısmi yedek
(Ticaret) fractional reserve
kısmi yenileme
(Hukuk) partial replacement
kısmi yük
part-load
kısmi yük yayı
(Otomotiv) partial load spring
kısmi yükleme
partial loading
kısmi zarar
(Sigorta) average loss
kısmi çarpım
(Matematik) partial product
kısmi çözüm
partial solution
kısmi öğrenme
(Pisikoloji, Ruhbilim) part learning
adres kısmi
address part
Başkanlık tarafından Ulusal Acil Olağanüstü Hal ve kısmi seferberlik ilan edildi
(Askeri) effective day coincident with Presidential declaration of a National Emergency and authorization of partial mobilization
Milli Bilgiden Yararlanma / Kısmi Kripto Tahlili Sistemi
(Askeri) National Exploitation System
kısmi
semi
paralel çoklu birlik döngüsü; kısmi görev yapabilir
(Askeri) parallel multiunit circle; partial mission-capable
rotil pimi konik kısmi
(Otomotiv) ball pin tapered section
sonlu kısmi toplam
(Matematik) finite partial sum
Türkisch - Türkisch

Definition von kısmî im Türkisch Türkisch wörterbuch

KISMÎ
(Osmanlı Dönemi) Bir kısmı, bir parça, bir bölüm
kısmi
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüzi
kısmi
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz'i
kısmi felç
Vücudun bir bölümünün felçli duruma gelmesi
kısmi seçim
1961 Anayasasına göre Cumhuriyet Senatosu üyelerinden süresi dolanların yenilenmesi için yapılan seçim
kısmî
Favoriten