kılavuz

listen to the pronunciation of kılavuz
Türkisch - Englisch
{i} guide

I'll act as a guide for you. - Ben sizin için bir kılavuz olarak hareket edeceğim.

The guide said that we had better set out as soon as possible. - Kılavuz mümkün olduğu kadar erken işe koyulsak iyi olur dedi.

pioneer
Baedeker
(Hukuk) guidelines
lead
pilot
guide; leader; manual; pilot
rudder
(Denizcilik) pilot
manual

There's no instruction manual for parenthood. - Ebeveynlik için kullanım kılavuzu yok.

Have you read the owner's manual? - Kullanıcı kılavuzunu okudun mu?

conductor
tap (for cutting internal screw threads)
code
go-between, matchmaker
mentor
adviser
guide pin
(Avcılık) plunger
(Bilgisayar) navigator
bushing
jig
(Bilgisayar) grid
workbook
guideline
(Bilgisayar) gridlines
companion
shepherd
guide book
lodestar
signpost
indicator
kılavuz bek
pilot burner
kılavuz bek
pilot light
kılavuz burç
(Otomotiv,Teknik) guide bushing
kılavuz dingil
leading axle
kılavuz döküm
die casting
kılavuz fosil
key fossil, zonal fossil
kılavuz halatı
guide rope
kılavuz kablo
messenger
kılavuz kanat
guide vane
kılavuz kasnak
guide pulley, jockey pulley
kılavuz kesici uç
router bit
kılavuz kol
guide bar
kılavuz köpek
seeingeye dog
kılavuz pabuç
guide shoe
kılavuz pim
guide pin
kılavuz plaka
guide plate
kılavuz ray
guide rail, check rail
kılavuz salmak
to hob
kılavuz satın almak istiyorum
I would like to buy a guidebook
kılavuz silindir
guide roller
kılavuz supabı
pilot valve
kılavuz takoz
guide block
kılavuz tekerlek
guide wheel, leading wheel
kılavuz tekne
pilot boat
kılavuz
bit (router)
kılavuz valf
pilot valve
kılavuz vida
guide screw, leading screw
kılavuz yıldız
guide star
kılavuz çekme
tapping
kılavuz çubuk
guide bar
kılavuz ücreti
naut . pilotage, pilotage fee
kılavuz ışığı
pilot light
birincil kılavuz çizgileri
(Bilgisayar) major gridlines
kılavuzlar
(Bilgisayar) grids
Görünen köy kılavuz istemez
(Atasözü) Good wine needs no bush
klavuz
(Mühendislik) tap
kılavuzlar
guides

Are there French audio guides? - Fransızca ses kılavuzları var mı?

art kılavuz
tail-leader
dielektrik kılavuz
dielectric guide
dikey kılavuz
(Bilgisayar) vertical grid
dişli kılavuz anahtarı
die stock
eksen kılavuz çizgileri
axis gridlines
etiket kılavuz kapağı
label guard door
fitil kılavuz kasnağı
sliver guide pulley
fitil kılavuz kolu
roving guide bar
fitil kılavuz rayı
roving guide bar
görünen köy kılavuz istemez
(Atasözü) One does not need a guide to a village that's already within sight
ikincil kılavuz çizgileri
(Bilgisayar) minor grid lines
ikincil kılavuz çizgileri
(Bilgisayar) minor gridlines
istihdama ilişkin kılavuz
(Hukuk) employment guidelines
konik kılavuz
taper tap
matkap kılavuz kovanı
drill bushing
perde kılavuz rayı
curtain runner
rulo kılavuz
roller guide
sektörel kılavuz
(Hukuk) sectoral guidelines
tanıtıcı kılavuz
identification leader
uçak kılavuz ipi
guideline
yatay kılavuz
(Bilgisayar) horizontal grid
ön kılavuz ilkeler
(Hukuk) introductory guidelines
Türkisch - Türkisch
Evlenecek olan erkek veya kadına eş bulan kimse
Makaradaki filmlerin başında ve sonunda yer alan, filmin alıcı, yıkama aracı, basım aracı, gösterici gibi araçlara takılıp çıkarılmasında kolaylık sağlayan, asıl film için pay bırakan çeşitli renklerde film parçası
Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber: "Mum tutan kılavuzların arkasından içeri girdik."- F. R. Atay
Kolaylıkla bükülebilen yay biçiminde tel, kablo vb. geçirilirken bunların ucuna bağlanan sert nesne
Dar, uzun bir yerden kolaylıkla bükülebilen yay biçiminde tel, kablo vb. geçirilirken bunların ucuna bağlanan sert nesne
Yol, yöntem gösteren şey
Somun veya boru içine yiv açmakta kullanılan araç
Kılavuz kaptan
Ruhsal ve zihinsel bakımdan yol gösteren, ışık tutan kimse
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
rehber
(Osmanlı Dönemi) HALFE
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Düşman hakkında mâlumât edinmek için ordu hizmetinde kullanılan kişiler
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Vapurlara yol gösteren
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Yol gösteren, rehber
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Okçuluk müsabakalarında ilk atılan ok
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Eskiden evlenme işlerine vasıtalık eden kadınlar
KILAVUZ
(Osmanlı Dönemi) Bazı hayvan katarlarının önüne düşüp, onları sevkeden hayvan
kılavuz kaptan
(Denizcilik) Bir devletin kılavuz alınması zorunlu olan sularında gemilere yol gösteren kimse
kılavuz gemisi
Boğaz vb. geçişi tehlikeli yerlerden büyük gemilerin kolaylıkla geçişini sağlamak için görevlendirilen veya yol gösteren gemi
kılavuz
Favoriten