japan accreditation board for conformity assessment

listen to the pronunciation of japan accreditation board for conformity assessment
Englisch - Englisch
jab
japan accreditation board for conformity assessment

  Silbentrennung

  ja·pan ac·cre·di·ta·tion board for con·for·mi·ty as·sess·ment

  Türkische aussprache

  cıpän ıkredıteyşın bôrd fôr kınfôrmıti ısesmınt

  Aussprache

  /ʤəˈpan əˌkredəˈtāsʜən ˈbôrd ˈfôr kənˈfôrmətē əˈsesmənt/ /ʤəˈpæn əˌkrɛdəˈteɪʃən ˈbɔːrd ˈfɔːr kənˈfɔːrmətiː əˈsɛsmənt/

  Wort des Tages

  bromide
Favoriten