iyi niyetle

listen to the pronunciation of iyi niyetle
Türkisch - Englisch
heartily
in good faith
bona fide
for the best

We hope for the best. - İyi niyetle umuyoruz.

with good intent
iyi niyetle yapılan
well intentioned
iyi niyetle yapılan şey hoş görülür
the end jutifies the means
iyi niyetle yapılmış
well-meant
iyi niyet
goodwill

Our future depends on the goodwill of a small elite. - Geleceğimiz küçük bir elitin iyi niyetine bağlıdır.

Emma Watson is a UN Women Goodwill Ambassador. - Emma Watson, BM Kadın İyi Niyet Elçisidir.

iyi niyet
bona fides
iyi niyet
(Kanun) willingness
iyi niyet
good offices
iyi niyet
sympathy

Let's send Tom a sympathy card. - Tom'a bir iyi niyet kartı gönderelim.

iyi niyet
(Ticaret) (Ticaret) bona fide (Latince)
iyi niyet
good faith
iyi niyet
positive intent
iyi niyet
{i} heartiness
iyi niyet
bona fides, goodwill
iyi niyet
(Hukuk) good faith, bona fide
Türkisch - Türkisch

Definition von iyi niyetle im Türkisch Türkisch wörterbuch

iyi niyet
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
İyi niyetle
hüsnüniyetle
iyi niyetle
Favoriten