iyi niyet

listen to the pronunciation of iyi niyet
Türkisch - Englisch
goodwill

Emma Watson is a UN Women Goodwill Ambassador. - Emma Watson, BM Kadın İyi Niyet Elçisidir.

Our future depends on the goodwill of a small elite. - Geleceğimiz küçük bir elitin iyi niyetine bağlıdır.

(Ticaret) (Ticaret) bona fide (Latince)
good offices
(Kanun) willingness
sympathy

Let's send Tom a sympathy card. - Tom'a bir iyi niyet kartı gönderelim.

(Hukuk) good faith, bona fide
heartiness
bona fides, goodwill
bona fides
good faith
positive intent
iyi niyet mektubu
(Politika, Siyaset) letter of good faith
iyi niyet sözleşmesi
(Politika, Siyaset) memorandum of understanding
iyi niyet gostergesi
sign of good intention

İyi niyetimizi göstermek adına ödemenizi erken yapacağız.

iyi niyet elçisi
(Politika, Siyaset) goodwill ambassador
iyi niyet gösterisi
goodwill gesture
iyi niyet gösterisi
(deyim) an act of kindness
iyi niyet gösterisi
gesture
iyi niyet kartları
(Bilgisayar) sympathy cards
iyiniyet
good faith
iyiniyet
(Kanun) bone fide
Türkisch - Türkisch
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
İyiniyet
(Hukuk) BONA FİDES
iyi niyet
Favoriten