involving haste; done, made, etc

listen to the pronunciation of involving haste; done, made, etc
Englisch - Türkisch

Definition von involving haste; done, made, etc im Englisch Türkisch wörterbuch

hasty
{s} aceleci

Bir aceleci sırtlan boynuz ısırır. - A hasty hyena bites the horn.

Onun yalan söylediği sonucuna varmada çok aceleci davrandım. - I was too hasty in concluding that he was lying.

hasty
{s} çabuk
hasty
{s} ivedi
hasty
{f} acele ile
hasty
ivecen
hasty
telesik
hasty
acele

O bana cevap vermede biraz acele idi. - She was a bit hasty in answering me.

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

hasty
aceleye gelmiş
hasty
aceleci/acele
hasty
{s} düşüncesiz
hasty
{s} çabuk sinirlenen
hasty
hastiness acelecilik
hasty
telâş
hasty
{s} tez
hasty
{s} hızlı

Bu hızlı bir çeviriydi. - This was a hasty translation.

hasty
{s} telaşçı
hasty
su veya sütle yapılmış mısır lapası
hasty
(sıfat) acele, çabuk, hızlı, ivedi, tez, aceleci, telaşçı, çabuk sinirlenen, düşüncesizce yapılmış
Englisch - Englisch
hasty
involving haste; done, made, etc
Favoriten