insansı

listen to the pronunciation of insansı
Türkisch - Englisch
anthropoid

What anthropoid would your girlfriend be most like? What a question... Well, um... An orangutan, I guess. - Kız arkadaşını en çok hangi insansı maymuna benzetirdin? Ne biçim bir soru ... Peki, um ...Sanırım, bir orangutan.

(Biyoloji) hominid
(Dilbilim) homo
hominoid
insanlar ve insansı maymunlar
(Hayvan Bilim, Zooloji) hominoidea
İnsansı
humanoid

Humanoids are the most appealing robots under development.

Up to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models. - O şimdiye kadar dokuz insansı robot yapmıştı ama onların hepsi tanıtım modelleriydi.

The green alien is humanoid and stands at 3.7 metres. - Yeşil uzaylı, insansıdır ve 3.7 metre boyundadır.

Türkisch - Türkisch
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
insansılar
Maymunları ve insangilleri içine alan maymunlar alt takımı, insanımsılar, antropoitler
insansı
Favoriten