insani

listen to the pronunciation of insani
Türkisch - Englisch
human

To err is human. To blame somebody else for your errors is even more human. - Hatasız kul olmaz. hataların için başka birini suçlamak daha insanidir.

Humanitarian personnel were evacuated as the fighting worsened. - Savaşın kötüleşmesi nedeniyle insani yardım ekibi tahliye edildi.

(Hukuk) humanitarian

Humanitarian aid must be increased. - İnsani yardım artırılmalıdır.

Humanitarian personnel were evacuated as the fighting worsened. - Savaşın kötüleşmesi nedeniyle insani yardım ekibi tahliye edildi.

humanely, kindly
earth born
human, pertaining to the human race
humane
humanistic
mortal
insani iyiliğe inanmayan
cynical
insani gelişme endeksi
Humanitarian development index
insani harekatlar koordinasyon merkezi
(Askeri) humanitarian operations coordination center
insani hizmet madalyası
(Askeri) humanitarian service medal
insani ihtiyaçlar
(Hukuk) humanitarian needs
insani kamu yardımı
(Askeri) humanitarian and civic assistance
insani mayın imha hareketi
(Askeri) humanitarian mine action
insani yardım araştırma takımı
(Askeri) humanitarian assistance survey team
insani yardım harekatı
(Askeri) humanitarian relief operation
insani yardım koordinasyon merkezi
(Askeri) humanitarian assistance coordination center
insani yardım müşterek görev kuvveti
(Askeri) humanitarian relief joint task force
insani yardım programı
(Askeri) humanitarian assistance program
insani yardım teşkilatları
(Askeri) humanitarian relief organizations
İnsani Yardım Bürosu
(Askeri) Bureau of Humanitarian Response
İnsani Yardım Koordinasyon Dairesi
(Askeri) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
BM İnsani Yardım Dairesi
(Askeri) United Nations Department of Humanitarian Affairs
BM İnsani Yardım İşleri Koordinasyon Ofisi
(Askeri) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Gıda ve İnsani Yardım Bürosu; yabancı insani yardım
(Askeri) Bureau for Food and Humanitarian Assistance; foreign humanitarian assistance
Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı (İnsani Yardım ve Mülteciler İşleri)
(Askeri) Deputy Assistant Secretary of Defense - Savunma Müsteşar Muavin Yardımcısı DASD(H&RA) Deputy Assistant Secretary of Defense (Humanitarian & Refugee Affairs)
beşeri istihbarat harekatları hücresi ; insani harekatlar merkezi
(Askeri) human intelligence operations cell; humanitarian operations center
tutulan (kiralanan, mevzi alınan) alan; insani yardım
(Askeri) holding area; humanitarian assistance
Türkisch - Türkisch
İnsana, insanlığa yakışan, insanca
İnsana, insanlığa yakışan, insanca: "Öteden beriden konuşabilirler, hatta biribirlerinin hâline insani bir alaka gösterebilirlerdi."- R. N. Güntekin
İNSANÎ
(Osmanlı Dönemi) İnsana ait, insanla alâkalı
insani
Favoriten