in good part; kindly

listen to the pronunciation of in good part; kindly
Englisch - Türkisch

Definition von in good part; kindly im Englisch Türkisch wörterbuch

agree
{f} kararlaştırmak
agree
{f} hemfikir olmak
agree
{f} yaramak
agree
{f} uyuşmak

Sıfatın ismiyle uyuşmak zorunda olduğunu unutma. - Don't forget that the adjective must agree with its noun.

agree
(Politika, Siyaset) mutabakata varmak
agree
uzlaşmak
agree
mutabık olmak
agree
uymak (bir başka şeye)
agree
anlaşma sağlamak
agree
kabul et

Teklifimi kabul etmedi. - He didn't agree to my proposal.

Birlikte çalışmayı kabul ettiler. - They agreed to work together.

agree
{f} aynı fikirde olmak

Burada Tom'la aynı fikirde olmak zorundayım. - I've got to agree with Tom here.

Onunla aynı fikirde olmak zorundayım. - I have to agree with him.

agre
anlaşmak
agree
katılıyorum

Ben kesinlikle size katılıyorum. - I agree with you absolutely.

Ben genellikle ona katılıyorum. - I generally agree with her.

agree
agree to bir konuda mutabık kalmak
agree
uygun

Bizim planımız için uygun musun? - Are you agreeable to our plan?

Onu başkan olarak seçmeyi uygun buldular. - They agreed to elect him as president.

agree
mutabık

Biz neredeyse hiçbir şeyde mutabık kalmayız. - We hardly ever agree on anything.

Amerikalıların çoğu Başkan Wilson ile mutabık kalmıştı. - Most Americans agreed with President Wilson.

agree
{f} razı olmak, rıza göstermek; mutabık olmak
agree
iyi

İstiridye bana iyi gelmiyor. - Oysters don't agree with me.

Hepimiz bunun iyi bir fikir olduğunu kabul ettik. - We all agreed it was a good idea.

agree
tatlı
agree
muvafakat etmek kabul etmek
Englisch - Englisch
agree
agre
in good part; kindly
Favoriten