illustrate, elucidate, interpret, describe

listen to the pronunciation of illustrate, elucidate, interpret, describe
Englisch - Türkisch

Definition von illustrate, elucidate, interpret, describe im Englisch Türkisch wörterbuch

explain
{f} izah etmek
explain
{f} açıklamak

Tom bana kendini açıklamak zorunda değildir. - Tom doesn't have to explain himself to me.

Tom Mary'ye işi henüz niçin yapmadığını açıklamak için bir fırsat vermek istedi. - Tom wanted to give Mary a chance to explain why she hadn't yet done the work.

explain
açıklamada bulunmak
explain
açıkla

O, ifadenin tam anlamını açıkladı. - He explained the literal meaning of the phrase.

Lütfen as may be nin dilbilgisini açıklar mısın? - Please explain the grammar of 'as may be'.

explain
tasrih etmek
explain
tenvir etmek
explain
explain oneself kendisi hakkında izahat vermek
explain
{f} anlatmak

Meramını anlatmak için sadece otuz saniyen var. - You've only got thirty seconds to explain yourself.

explain
{f} açıklama yapmak
explain
sözü çevirmek
explain
{f} hesap vermek
explain
explainaway örtbas etmek tevil etmek
explain
başa salmak
explain
{f} anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek
Englisch - Englisch
{f} explain
illustrate, elucidate, interpret, describe
Favoriten