ihlâl edilemez

listen to the pronunciation of ihlâl edilemez
Türkisch - Englisch
(Kanun) shall not be violated
infrangible
ihlal et
transgress
ihlal et
violate

You are not allowed to violate the rules. - Size kuralları ihlal etmek için izin verilmez.

We sued the insurance company because it violated the terms of our policy. - Biz sigorta şirketine poliçemizin şartlarını ihlal ettiği için dava açtık.

ihlal et
{f} violated

This violated the rules of the police department. - Bu, polis departmanı kurallarını ihlal etti.

They believed it violated the laws of God. - Onun, Allah'ın yasalarını ihlal ettiğine inanıyorlardı.

ihlâl edilemez
Favoriten