homing

listen to the pronunciation of homing
Englisch - Türkisch
(Bilgisayar) özgüdüm
homing
(modern savaş silahları) hedefini bulan
(güvercin) yolu bulabilen
home eve dön
(Askeri) HOMING: Bir belirli noktaya veya yansıyan ana enerji kaynağına doğru yönelmiş veya yönlendirilen seyyar bir istasyonun tekniği
{s} yuvaya dönen
{s} yurda dönen
güdüm/güdü
dönüş uçuşu
hedefi bulan/yuvaya dönen
uçuş
home
{i} ev
homing beacon
(Bilgisayar,Teknik) yaklaşma radyo parıldağı
homing guidance
(Askeri) hedefle güdüm
homing pigeon
(Askeri) muhabere güvercini
homing antenna
homing anteni
homing equipment
homing teçhizatı
homing flight
dönuş uçuşu
homing pigeon
posta güvercini
homing flight
dönüş uçuşu
homing in
yuvalandırma
homing adaptor
(Havacılık) homing adaptörü
homing adaptor
(Askeri) homing adaptör
homing adaptor
(Askeri) HOMING ADAPTÖR: Bir uçağın telsiz alıcısı ile birlikte kullanıldığında, uçağın hareket yönü ile ilgili olarak gönderici telsiz istasyonunun yönünü tayin eden sözlü ve/veya görsel sinyaller yayınlayan bir alet
homing beacon
yaklasma radyo parildagi
homing device
yön belirleme cihazı
homing device
radyo kompas
homing device
(Askeri) homing cihazı
homing device
(Askeri) HOMİNG CİHAZ: Bir göndermecin yerini tespit etmekte kullanılan elektronik cihaz
homing guidance
(Askeri) HOMİNG GÜDÜM, HEDEF GÜDÜMÜ, HEDEFLE GÜDÜM: Bir füzeye, hedefin bazı ayırıcı özellikleri ile harekete geçen içindeki mevcut bir tertibatla, kendisini hedefe yöneltme imkanı sağlayan bir sistem. Bak. "active homing guidance, guidance, passive guidance, semiactive homing guidance, homing system of guidance"
homing head
(Havacılık) homing başlığı
homing insict
yuvaya dönme içgüdüsü
homing insict
yuva yapma içgüdüsü
homing mine
(Askeri) homing mayın
homing mine
(Askeri) HOMING MAYIN: Bir deniz mayın harbinde, sevk teçhizatlı bir mayının hedefe doğru yöneltilmesi. Bak. "mine"
homing pattern
(Askeri) homing kalıbı
homing phase
(Askeri) hedefle güdüm safhası
homing phase
(Askeri) HEDEFLE GÜDÜM SAFHASI: Bir füzenin orta yol güdümünün sona ermesi ile hedef yakınına varışı arasındaki uçuş devresi. Bak. "terminal guidance"
homing pigeon
haber güvercini
homing pigeon
yuvasına dönen güvercin
homing pigeon
(Askeri) MUHABERE GÜVERCİNİ: Haber ulaştırmakta kullanılan güvercin. Çok defa, bu cins güvercine, yanlış olarak "carrier pigeon" denmektedir
homing rate
(Denizbilim) evedönüm oranı
homing station
(Askeri) yol gösterme telsiz istasyonu
homing station
(Askeri) homing istasyonu
homing station
(Askeri) HOMİNG İSTASYONU: İstikamet bulma tesisleri ile müştereken çalışan seyrüsefer yardımcısı bir telsiz
homing system of guidance
(Askeri) hedef güdüm sistemi
homing system of guidance
(Askeri) hedefle güdüm sistemi
homing system of guidance
(Askeri) HEDEF GÜDÜM SİSTEMİ, HEDEFLE GÜDÜM SİSTEMİ: Bak. "homing guidance"
home
hedeflemek
home
hedefe ait
home
{i} yurt

Bilimci hem yurt içinde hem de yurt dışında ünlüdür. - The scientist is famous both at home and abroad.

Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor. - Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home.

home
kale

Tom ilk kez Mary'yi eve getirdiğinde onun annesi bu bir kaleci. dedi. - The first time Tom brought Mary home, his mother said, This one's a keeper.

Bir erkeğin evi onun kalesidir. - A man's home is his castle.

active homing
özgüdüm
home
yerel

Yerel hükümetin evsizlere yardım etmesine acil bir ihtiyaç var. - There is an urgent need for the local government to help the homeless.

Başarılı bir yerel çocuk eve geliyor. - A successful local boy is coming home.

home
ülke

Casus ülkesine döner dönmez başka bir ülkeye gitmesi söylendi. - No sooner had the spy returned home than he was told to go to another country.

Bu milyarderin 4 farklı ülkede 5 evi var. - This billionaire has 5 homes in 4 different countries.

home
eve

O, eve altıda mı gelir? - Does he come home at six?

Eve dönerken yağmura yakalanmıştım. - I was caught in the rain on my way home.

home
ocak
home
baba ocağı
home
hedefe
home
(Bilgisayar) ekran başı
home
hedef bomba
home
konut
home
eve özgü
home
mesken vatan
home
yurda dönmek kuş
home
sıla
home
(Bilgisayar) başlangıç
home
özerklik
home
(Bilgisayar) ana

Öğretmen bizim kendi anavatanımızın geleceği olduğumuzu söyledi. - The teacher said that we are the future of our home country.

İkinci Güneş Sistemi Savaşı ana gezegeni harap etti. - The Second Solar System War devastated the home planet.

home
(Bilgisayar) ana sayfa
home
hedefe yaklaşmak
home
(Bilgisayar) başkonum
home
dar

Darmadağın bir evde yaşamak çok streslidir. - Living in a cluttered home is very stressful.

Arnavut kaldırımlı dar sokaklarda, eve geri dönüş yolunu asla bulmayacaksın. - You'll never find the way back home, through narrow streets of cobblestone.

home
bomba

Onlar evlerimizin dışına bomba yerleştirdiler. - They planted bombs outside our homes.

Bomba Tom'un evini parçalara ayırdı. İyiki, o anda evde değildi. - The bomb blew Tom's house to smithereens. Fortunately, he wasn't at home at the time.

home
ev ile ilgili
home
(Bilgisayar) giriş

Eve vardıktan sonra derhal bir yemek hazırlamaya girişti. - Upon arriving home, he immediately set about preparing a meal.

home
(Bilgisayar) home
home
alışkın

O, ev ödevini akşam yemeğinden önce yapmaya alışkındır. - She is accustomed to doing her homework before dinner.

Biz evde olmaya alışkın değiliz. - We're used to not being home.

home
(Bilgisayar) giriş sayfası
home
kodak ocağı
home
(maç) öz sahasında
home
yuvayla ilgili
home
(takım) ev sahibi
home
eve ilişkin
home
yabancı kökenli olmayan
home
yuva

Erkekler ev yapar, kadınlar yuva yapar. - Men make houses, women make homes.

O şarkı bana yuvamı hatırlatıyor. - That song reminds me of my home.

home
evde hazırlanmış
home
vatan

Tom biraz vatan hasreti çekiyordu. - Tom was a little homesick.

Hepimiz vatan özlemi çekiyorduk. - All of us were homesick.

home
kökene ilişkin
home
evde yuapılmış
home
eve ait

Ailenle birlikte eve aitsin. - You belong at home with your family.

home
evdeki

Evdeki durum her geçen gün daha dayanılmaz hale geliyor. - The situation at home is getting more unbearable every day.

Evdeki herkese söylemek için sabırsızlanıyorum. - I can't wait to tell everybody at home.

home
{i} aile ocağı
home
evde

Bu gece evde mi kalacaksın? - Will you stay at home tonight?

Öğle yemeğini evde yedi. - She has lunch at home.

home
bakımevi

Tom bir bakımevine kondu. - Tom was put in a nursing home.

home
evde yapılan
home
evini
active homing
aktif (etkin) ozgudum
active homing guidance
(Askeri) AKTİF HOMİNG GÜDÜM; AKTİF HEDEF GÜDÜMÜ: Gerek hedefi aydınlatan kaynağın gerekse hedefin aydınlatılmasıyla buradan yansıyan enerjiyi algılayan alıcının aynı füze içinde taşındığı bir yönlendirici güdüm sistemi. Ayrıca bakınız, "guidance"
home
{s} kendi sahasında olan
home
kendi sahası
home
içişlerine ait
home
{f} sinyâllere göre yönelmek
home
{s} İng. içişlerine ait
home
oyunlarda hedefe ait
home
derin
home
yüreğe işleyen
home
(Askeri) HEDEF GÜDÜMÜYLE SEVK ETMEK (HV.): Bir füzenin radyasyon yayan bir cisme doğru gitmesine sebep olmak
home
{i} vatan, yurt, memleket
home
işin iç
home
eve doğru

Güneş batarken, hepimiz eve doğru hareket ettik. - The sun having set, we all started for home.

home
eve mahsus
home
bulunulan yer
home
ülkesinde

Tom ülkesinde bir kız arkadaşı olduğunu Mary'ye söylemedi. - Tom had not told Mary that he had a girlfriend back home.

home
{i} hedef (bomba)
home
yuvasına dönmek
home
vicdanına
home
vatana ait
home
yurda dönmek
home
yurda

Askerlerimizi yurda getirelim. - Let's bring our troops home.

Takımımız yurda zaferle döndü. - Our team came home in triumph.

home
tam yerine
home
kendi sahasında
home
{f} yurda dönmek (kuş)
passive homing guidance
(Askeri) pasif hedef güdümü
passive homing guidance
(Askeri) pasif hedefle güdüm
passive homing guidance
(Askeri) PASİF HEDEFLE GÜDÜM; PASİF HEDEF GÜDÜMÜ: Füze içindeki alıcının, hedeften çıkan radyasyonlardan faydalandığı bir hedefle güdüm sistemi. Ayrıca bakınız: "guidance"
radio homing
radyolu (telsiz) ozgudum
semiactive homing guidance
(Askeri) YARI AKTİF HOMİNG GÜDÜMÜ: Bir hedefli güdüm sistemi, bu sistemde füze içindeki alıcı cihaz, bir dış kaynak vasıtasıyla aydınlatılmış hedeften çıkan radyasyonlarından faydalanır. Ayrıca bakınız: "guidance"
Englisch - Englisch
present participle of home
(1) Returning to the starting position, as in a rotary stepping switch (2) Fixing a signal on the originating equipment to determine service quality or problems
Process of moving towards a location by continually pointing the bow of the vessel in the direction of the station (destination point) In the absence of wind or current, homing will lead to a ground track that is a straight line With any current, however, the ground track will become curved, bowed in the direction of the prevailing current
To return accurately to the place of origin, e g the return of salmon, after migration to the sea, to the same river in which they originally hatched
orienting or directing homeward or to a destination; "the homing instinct"; "a homing beacon"
An animal that has a homing instinct has the ability to remember and return to a place where it has been in the past. Then the pigeons flew into thick fog, and the famous homing instinct failed. a bird or animal that has a homing instinct has a special ability that helps it find its way home over long distances
{s} pertaining to that which goes home
The behavior of returning to the stream where you were hatched
Home-returning; used specifically of carrier pigeons
Home- returning
A weapon or piece of equipment that has a homing system is able to guide itself to a target or to give out a signal that guides people to it. All the royal cars are fitted with electronic homing devices
Returning to the starting position, as in a rotary stepping switch DT>homogeneous network
The behavioral act of returning to an original location
orienting or directing homeward or to a destination; "the homing instinct"; "a homing beacon
homing pigeon
A variety of domesticated rock pigeon (Columba livia) that has been selectively bred to be able to find its way home over extremely long distances
homing pigeons
plural form of homing pigeon
homing beacon
A homing beacon is a device that allows the user to track a ship, an animal, or another individual. Depending on the beacon, the range can be as short as a hundred meters, or, in science fiction, allow for tracking a ship through hyperspace
homing pigeon
A racing pigeon trained to return home
homing device
the mechanism in a guided missile that guides it toward its objective
homing device
a special part of a weapon that helps it to find its target
homing pigeon
carrier pigeon, pigeon that can be used to deliver messages because it has the ability to find its way home
homing pigeon
pigeon trained to return home
homing pigeon
A homing pigeon is a pigeon that is trained to return to a particular place, especially in races with other pigeons. a pigeon that is able to find its way home over long distances
homing torpedo
a torpedo that is guided to its target (as by the sound of a ship's engines)
Home
A key that when pressed causes the cursor to go to the first character of the current line
home
The place where a person was raised; Childhood or parental home; home of one’s parents or guardian

The rights listed in the UNCRC cover all areas of children's lives such as their right to have a home and their right to be educated.

home
Of or pertaining to one’s dwelling or country; domestic; not foreign; as home manufactures; home comforts
home
To seek or aim for something

The missile was able to home on the target.

home
In one's place of residence or one's customary or official location; at home

Everyone's gone to watch the game; there's nobody home.

home
One’s own dwelling place; the house or structure in which one lives; especially the house in which one lives with his family; the habitual abode of one’s family; also, one’s birthplace

Home! home! sweet, sweet home! / There’s no place like home, there’s no place like home.

home
Close; personal; pointed; as, a home thrust
home
The landing page of a website; the site's home page
home
The place of a player in front of an opponent’s goal; also, the player
home
Into the goal

Walker was penalised for a picking up a Gerry Taggart backpass and from the resulting free-kick, Keane fired home after Johnnie Jackson's initial effort was blocked.

home
The abiding place of the affections, especially of the domestic affections

He enter'd in the house—his home no more, / For without hearts there is no home; .

home
Home plate
home
A place of refuge and rest; an asylum; as, a home for outcasts; a home for the blind; hence, especially, the grave; the final rest; also, the native and eternal dwelling place of the soul

because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets:.

home
Close; closely

How home the charge reaches us, has been made out by ẛhewing with what high impudence ẛome amongẛt us defend sin, .

home
To one’s home or country

He made no complaint of his ill-fortune, but only repeated in a quiet voice, with a pathos of which he was himself evidently unconscious, I want to get home to Ninety-second Street, Philadelphia..

home
One’s native land; the place or country in which one dwells; the place where one’s ancestors dwell or dwelt

I've been to cities that never close down / From New York to Rio and old London town / But no matter how far or how wide I roam / I still call Australia home.

home
{a} to the point, close
home
{n} one's own house
Home
hame
Home
previous
Home
ham
Home
hoom
Semi-Active Radar Homing
SARH, method of homing guidance in which a missile is assisted and directed by radar from an airplane
home
relating to or being where one lives or where one's roots are; "my home town"
home
hyem
home
One's own dwelling place; the house in which one lives; esp
home
an institution where people are cared for; "a home for the elderly"
home
to the fullest extent; to the heart; "drove the nail home"; "drove his point home"; "his comments hit home"
home
If you say that something is nothing to write home about, you mean that it is not very interesting or exciting. So a dreary Monday afternoon in Walthamstow is nothing to write home about, right?
home
Front page Leaders Databank News OECD function getHierMenu586() { var nlayer = '- OECD Forum \ - OECD org\ '; return nlayer; } writeItemDiv(586); - OECD Forum - OECD org Books Letters FRANÇAIS JAPANESE Back issues FORUM 2003
home
heyem
home
family nest
home
homeward, in the direction of home; deeply, to the heart of the matter
home
1 to reach the green with a shot 2 the clubhouse or vicinity of the starting point and ending point of a round of golf Example: I got home in 2 shots on the par 5 18th hole 2 The front nine on some golf courses goes out away from the clubhouse and then the back nine returns home
home
About the Proposed Rules Schedule Meetings Documents Links of Interest Frequently Asked Questions Acronyms and Definitions Special Areas Contact Us
home
hjem
home
politeness If you say to a guest `Make yourself at home', you are making them feel welcome and inviting them to behave in an informal, relaxed way
home
Reference Maps Appendixes
home
Home means to or at the place where you live. His wife wasn't feeling too well and she wanted to go home Hi, Mom, I'm home!
home
/ Dictionary Licensing Information / Network Dictionary FAQ / Unix/HTML Licensing Information / Word of the Day Subscription / Downloads / Customer Service / Site Map
home
A place of refuge and rest; an asylum; as, a home for outcasts; a home for the blind; hence, esp
home
Browse Search Timeline About Ad*Access Technical Information FAQs
home
approval You can say a home from home in British English or a home away from home in American English to refer to a place in which you are as comfortable as in your own home. Many cottages are a home from home, offering microwaves, dishwashers, tvs and videos
home
To the place where it belongs; to the end of a course; to the full length; as, to drive a nail home; to ram a cartridge home
home
If you refer to the home of something, you mean the place where it began or where it is most typically found. This south-west region of France is the home of claret
home
Someone's home is the house or flat where they live. Last night they stayed at home and watched TV his home in Hampstead. the allocation of land for new homes
home
the grave; the final rest; also, the native and eternal dwelling place of the soul
home
You can refer to a family unit as a home. She had, at any rate, provided a peaceful and loving home for Harriet
home
The resource--computer--from which you request your Certificate, and on which your pem files reside See IPG Certificate
home
One's own dwelling place; the house or structure in which one lives; especially the house in which one lives with his family; the habitual abode of one's family; also, one's birthplace
home
an institution where people are cared for; "a home for the elderly" the country or state or city where you live; "Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home"; "his home is New Jersey" where you live at a particular time; "deliver the package to my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place or mine?" place where something began and flourished; "the United States is the home of basketball" an environment offering affection and security; "home is where the heart is"; "he grew up in a good Christian home"; "there's no place like home" return home accurately from a long distance; "homing pigeons" provide with, or send to, a home relating to or being where one lives or where one's roots are; "my home town" at or to or in the direction of one's home or family; "He stays home on weekends"; "after the game the children brought friends home for supper"; "I'll be home tomorrow"; "came riding home in style"; "I hope you will come home for Christmas";"I'll take her home"; "don't forget to write home" to the fullest extent; to the heart; "drove the nail home"; "drove his point home"; "his comments hit home" on or to the point aimed at; "the arrow struck home
home
A variable that contains the path of the current user's local log-in directory
home
If a situation or what someone says hits home or strikes home, people accept that it is real or true, even though it may be painful for them to realize. Did the reality of war finally hit home?
home
Poker Glossary A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Action -- top -- (1) Opportunity to act If a player appears not to realize it's his turn, the dealer will say "Your action, sir " (2) Bets and raises "If a third heart hits the board and there's a lot of action, you have to assume that somebody has made the flush " Ante -- top -- A small portion of a bet contributed by each player to seed the pot at the beginning of a poker hand Most hold'em games do not have an ante; they use "blinds" to get initial money into the pot All-In -- top -- To run out of chips while betting or calling In table stakes games, a player may not go into his pocket for more money during a hand If he runs out, a side pot is created in which he has no interest However, he can still win the pot for which he had the chips Example: "Poor Bob - he made quads against the big full house, but he was all-in on the second bet "
home
(baseball) base consisting of a rubber slab where the batter stands; it must be touched by a base runner in order to score; "he ruled that the runner failed to touch home"
home
inside the country; "the British Home Office has broader responsibilities than the United States Department of the Interior"; "the nation's internal politics"
home
on or to the point aimed at; "the arrow struck home"
home
at or to or in the direction of one's home or family; "He stays home on weekends"; "after the game the children brought friends home for supper"; "I'll be home tomorrow"; "came riding home in style"; "I hope you will come home for Christmas";"I'll take her home"; "don't forget to write home"
home
If you press, drive, or hammer something home, you explain it to people as forcefully as possible. It is now up to all of us to debate this issue and press home the argument
home
In various games, the ultimate point aimed at in a progress; goal The plate at which the batter stands
home
Auction Calendar Frequently Asked Questions (FAQs) Contact Us Registering Your Requirements Auctioneer E-Mail Address and WebSite Links Auctioneer Announcements Philatelic & Other Useful Websites Private Treaty Transactions Philatelic Estate Planning Philatelic Auctions Glossary Worldwide Numerical & Lettered Cancellations
home
In various games, the ultimate point aimed at in a progress; the goal
home
To one's home or country; as in the phrases, go home, come home, carry home
home
used of your own ground; "a home game"
home
return home accurately from a long distance; "homing pigeons"
home
The place where a person was raised. Childhood or parental home. Home of one's parents or guardian
home
Of or pertaining to one's dwelling or country; domestic; not foreign; as home manufactures; home comforts
home
About Activities Products Initiatives Partners Resources Search/Map Contacts
home
{s} domestic, homey, of a home; central, main (i.e. home office)
home
the country or state or city where you live; "Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home"; "his home is New Jersey"
home
The home base; he started for home
home
Gastric Bypass Normal Anatomy GBP Operation Laparoscopic GBP Cable/DSL Modem Telephone Modem Candidates Expectations General Outcomes Diabetes GERD Sleep Apnea Pregnancy Consequences Complications Lactose intolerance Iron deficiency B1 deficiency B12 deficiency Gallbladder Other Surgeries Glossary of terms FAQ Complications of Obesity Cost of Obesity Education Seminars Books, Obesity Books, Nutrition In the News Post Op Nutrition Clear liquids Protein Support Support Groups eGroups (newuser) eGourps (return user) Fitness, Yoga Surgical Supplies Office and Staff Office and Staff Dr Callery's CV Office Policies Directions Area Map Street Map Pomerado Hospital About Pomerado JCAHO Survey Forms Follow Up Post Op Survey Links________________ Tabers's Online Medical Dictionary anastomosis [Gr anastomMsis opening, outlet] a connection between two parts of the intestinal tract or between two vessel See gastrojejunostomy and jejunojejunostomy
home
You can use home to refer in a general way to the house, town, or country where someone lives now or where they were born, often to emphasize that they feel they belong in that place. She gives frequent performances of her work, both at home and abroad His father worked away from home for much of Jim's first five years Warwick is home to some 550 international students
home
Products Rayfront Raydirect 3Dsolar Support Buy it Now! Gallery Student Works Built Projects Knowledge Glossary Resources Daylighting Download Rayfront Demo 3Dsolar Demo Radiance Tools Autocad Tools Information Site Map Newsletter About Us Privacy Site Search: Power Search Print Version Tell a Friend Feedback
home
| COMPANY PROFILES | INVESTING | CAREERS | SMALL BUSINESS | TECHNOLOGY © Copyright 2003 Time Inc All rights reserved Reproduction in whole or in part without permission is prohibited
home
where you live at a particular time; "deliver the package to my home"; "he doesn't have a home to go to"; "your place or mine?"
home
To the place where it belongs; to the end of a course; to the full length
home
UC Irvine Administrative Alpha Index Table of Contents Personnel Table of Contents Delegations Subject Index
home
If you say that someone is, in British English home and dry, or in American English home free, you mean that they have been successful or that they are certain to be successful. The prime minister and the moderates are not yet home and dry
home
The plate at which the batter stands. The home base
home
SiteMap | Glossary | Help | Feedback
home
The locality where a thing is usually found, or was first found, or where it is naturally abundant; habitat; seat; as, the home of the pine
home
Who We Are Locations Products & Services Contact Us News & Updates
home
place where something began and flourished; "the United States is the home of basketball"
home
provide with, or send to, a home relating to or being where one lives or where one's roots are; "my home town"
home
A home is a large house or institution where a number of people live and are looked after, instead of living in their own houses or flats. They usually live there because they are too old or ill to look after themselves or for their families to care for them. an old people's home
home
| Relocating | Buyers' Seminar | Visit Ed | Communities | Home Search Mortgage Info | Glossary | Informative Topics | Contact Ed Disclaimer Copyright © 2003 Ed Stropus E&OE Ed Stropus, Sales Representative The POWER To Move You! ® SUTTON GROUP Professional Realty Inc /Realtor 123 West Drive, Brampton, ON L6T 2J6 Phone 905-454-1100 - Fax 905-454-7335 Website www EdSellsHomes com Email [email protected] com
home
Jargon Dictionary | Signs of a Bad Tip | Jokes | Revenge | Featured Entrees | Message Board | Links |
home
Home means made or done in the place where you live. cheap but healthy home cooking All you have to do is make a home video
home
A directory or page that is 'owned' by a user is often referred to as their 'home directory' or 'home page' Also, the starting point for your Internet travels
home
a social unit living together; "he moved his family to Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited until the whole house was asleep"; "the teacher asked how many people made up his home"
home
About the STA Directors/Executives Regional Chapters STA Members Newsletters Membership Application Membership Renewal Rule Book Order Form Glossary Events Calendar of Events Annual Meeting-->
home
When a sports team plays at home, they play a game on their own ground, rather than on the opposing team's ground. I scored in both games against Barcelona; we drew at home and beat them away. Home is also an adjective. All three are Chelsea fans, and attend all home games together. away
home
The place of a player in front of an opponent's goal; also, the player
home
If you find a home for something, you find a place where it can be kept. The equipment itself is getting smaller, neater and easier to find a home for
home
{f} proceed toward a target (i.e. a guided missile, etc.); return to one's place of residence
home
{i} place where one lives, residence; house, apartment; place where one feels comfortable; institution for disabled or homeless people; home plate (Baseball)
home
If you feel at home, you feel comfortable in the place or situation that you are in. He spoke very good English and appeared pleased to see us, and we soon felt quite at home
home
the house in which one lives with his family; the habitual abode of one's family; also, one's birthplace
home
One's native land; the place or country in which one dwells; the place where one's ancestors dwell or dwelt
home
an environment offering affection and security; "home is where the heart is"; "he grew up in a good Christian home"; "there's no place like home"
home
| Search | Living | Business | Visiting | Mayor | Council | Police | Fire | Jobs | Seattle Channel News | Events | Traffic | Maps | Weather | City Directory | About | Feedback | Privacy Policy Copyright © 1995-2001 City of Seattle
home
| News | Topics | Publications | Subsites | Contact | About | Help | Find
home
To bring something home to someone means to make them understand how important or serious it is. Their sobering conversation brought home to everyone present the serious and worthwhile work the Red Cross does
home
If something that is thrown or fired strikes home, it reaches its target. Only two torpedoes struck home. Home Rule Irish Ladies' Home Journal nursing home Douglas Home Sir Alec Baron Home of the Hirsel of Coldstream
home
on or to the point aimed at; "the arrow struck home
home
The locality where a thing is usually found, or was first found, or where it is naturally abundant; habitat; seat
home
the place where you are stationed and from which missions start and end
home
A directory or WWW page that is 'owned' by a user is often referred to as their 'home directory' or 'home page'
home
About The Institute Research Education Events Transportation Links Reference
home
housing that someone is living in; "he built a modest dwelling near the pond"; "they raise money to provide homes for the homeless"
home
provide with, or send to, a home
home
Home means relating to your own country as opposed to foreign countries. Europe's software companies still have a growing home market. = domestic
homing
Favoriten