hikmet

listen to the pronunciation of hikmet
Englisch - Englisch
{i} Nazim Hikmet (1902-63) modern Turkish poet, advocate of Marxism and member of the Turkish Communist party
Nazim Hikmet
(1902-63) modern Turkish poet, advocate of Marxism and member of the Turkish Communist party
Türkisch - Türkisch
Sebep, gizli sebep
Özlü söz, vecize
(Osmanlı Dönemi) sebep, gâye, fayda, maslahat, sır, incelik
Fizik
Dini ve tasavvufi halk şiirinde şairin anlayış ve sezgilerine göre din konularını işleyen şiirler
Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı. Özlü söz, vecize: "Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en doğrusunu söylemişiz."- F. R. Atay
Felsefe
Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı
Bilgelik
Sebep, gizli sebep: "Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar."- Z. O. Saba
(Osmanlı Dönemi) FITNAT
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Herkesin bilmediği gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradılıştaki İlâhî gaye
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Ahlâka ve hakikata faydalı kısa söz
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Allah'a itaat, fıkıh ve
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Bilinmeyen nokta. İlim, adâlet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) İnsanın, mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı. Hakîmlik. Eşyanın ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna İlm-i Hikmet deniyor)
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Kuvve-i akliyenin vasat mertebesidir. Hakkı hak bilip imtisal etmek, batılı batıl bilip içtinab etmektir
HİKMET
(Osmanlı Dönemi) Sır
hikmet onat
özellikle manzara resimleri ile tanınan, 1914 kuşağı ressamlarımızdan
hikmet·i. âliye
(Osmanlı Dönemi) en yüce ve yüksek gaye ve maksat
dıvan -ı hikmet
(Edebiyat) Ahmed Yesevi (d. ? - o.1166)'nin yazdığı "Hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap
ehl-i hikmet
Hikmet ehli, her şeyin fayda ve gâyesine dikkat edenler; felsefeciler, düşünürler
Hikmetler
hikem
arif hikmet koyunoğlu
Ankara'daki Etnografya Müzesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı gibi yapıtların tasarımını yapan ünlü mimarımız
aynı hikmet
(Osmanlı Dönemi) tamamen faydalı ve gâyeli
Englisch - Türkisch

Definition von hikmet im Englisch Türkisch wörterbuch

nazim hikmet
Nazım Hikmet
hikmet
Favoriten