hiç kimse

listen to the pronunciation of hiç kimse
Türkisch - Englisch
anybody

Why doesn't anybody answer? - Neden hiç kimse cevaplamıyor?

He doesn't get along with anybody in the office. - Ofisteki hiç kimseyle uyuşmuyor.

no one

No one understands me. - Hiç kimse beni anlamıyor.

No one may be compelled to belong to an association. - Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

anyone

We will not tolerate anyone who engages in terrorism. - Teröre bulaşan hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz.

Tom doesn't make exceptions for anyone. - Tom hiç kimse için ayrım yapmaz.

nobody

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

Nobody lives in this house. - Bu evde hiç kimse yaşamıyor.

never a one
nobody, no one; anybody, anyone
(used with a negative verb) no one, nobody; anyone, anybody
none

None can do it as good as Tom can. - Hiç kimse onu Tom'un yapabildiği kadar iyi yapamaz.

A friend to all is a friend to none. - Herkes için bir arkadaş hiç kimse için bir arkadaştır.

no man

No man can live to be two hundred years old. - Hiç kimse iki yüz yaşına kadar yaşayamaz.

No man received enough votes to win the nomination. - Hiç kimse adaylığı kazanmak için yeterli oy almadı.

noone
not a soul
başka hiç kimse
no one else
hiç bir kimse
nemine
başka hiç kimse
nobody else
bir hiç olan kimse
zilch
senden başka hiç kimse
no other than you
Türkisch - Türkisch
Ortalıkta görünmeyen, bulunmayan insan
kimsecik
kimsecikler
hiç kimse
Favoriten