heterosexual

listen to the pronunciation of heterosexual
Englisch - Türkisch
zıtcinsel
heteroseksüel

Sami heteroseksüeldi. - Sami was heterosexual.

karşı cinse ilgi duyan
Heteroseksüel ya da düzcinsel, duygusal ve/veya cinsel yönelimi karşı cinsine dönük olan canlı. Dışı ise erkekten, erkek ise dişiden hoşlanan canlıdır. Heteroseksüel cinsel ilişki, üremenin tek doğal yoludur ve her toplumda normal olarak karşılanır
(Tıp) Karşıt cinse ilgi duyan8
{i} karşı cinse ilgi duyan kimse
{s} karşı cinse ait
heterosexual person
heteroseksüel kişi
naff
(deyim) (informal) Modası geçmiş, klişe
heterosexually
heteroseksüel yönden
Englisch - Englisch
Sexually attracted to members of the opposite sex
A heterosexual organism, especially a human
a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex
{i} one who is sexually attracted to a member or members of the opposite sex
a heterosexual person; someone having a sexual orientation to persons of the opposite sex sexually attracted to members of the opposite sex
A heterosexual relationship is a sexual relationship between a man and a woman
Someone who is heterosexual is sexually attracted to people of the opposite sex. Heterosexual is also a noun. In Denmark the age of consent is fifteen for both heterosexuals and homosexuals. + heterosexuality hetero·sexu·al·ity a challenge to the assumption that heterosexuality was `normal'. sexually attracted to people of the opposite sex = straight bisexual, homosexual homosexual
{s} sexually attracted to a member or members of the opposite sex; of or pertaining to both sexes
het
hetty
naff
normal

We don't like your sort around here - this bar is for normal people.

straight
heterosexually
in a heterosexual manner (pertaining to a sexual attraction between members of the opposite sex)
heterosexuals
plural of heterosexual
heterosexual

  Silbentrennung

  he·ter·o·sex·u·al

  Türkische aussprache

  hetırōsekşıwıl

  Antonyme

  homosexual

  Aussprache

  /ˌhetərōˈseksʜəwəl/ /ˌhɛtɜroʊˈsɛkʃəwəl/

  Etymologie

  [ "he-t&-rO-'sek-sh(&-)w ] (adjective.) 1892. hetero- +‎ sexual

  Wort des Tages

  dompteuse
Favoriten