hayal gücü

listen to the pronunciation of hayal gücü
Türkisch - Englisch
imagination

Music feeds our imagination. - Müzik bizim hayal gücümüzü besler.

When we write a novel, we exercise our imagination. - Bir roman yazarken, hayal gücümüzü çalıştırırız.

fancy
fantasy
imagination, imaginative power
phantasy
vision
imagination, fancy
imaginativeness
lively imagination
hayal gücü kuvvetli
imaginative
hayal gücü kıt
unimaginative
hayal gücü eksikliği
dryness
hayal gücü geniş olmak
have a vivid imagination
hayal gücü geniş olmak
have a great imagination
hayal gücü olmayan
literal-minded
hayal gücü olmayan
unimaginative

That's what unimaginative people do. - Hayal gücü olmayan insanlar böyle yapar.

Sometimes you're so unimaginative. - Bazen çok hayal gücü olmayansın.

hayal gücü zayıf
literal-minded
hayal güç
imagination

Creative people have vivid imaginations. - Yaratıcı insanların canlı hayal güçleri vardır.

Türkisch - Türkisch
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
hayal gücü
Favoriten