harm, hurt, damage

listen to the pronunciation of harm, hurt, damage
Englisch - Türkisch

Definition von harm, hurt, damage im Englisch Türkisch wörterbuch

detriment
{i} zarar

Tom'un stresli işi sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. - Tom's stressful job is having a detrimental effect on his health.

Gerçekten, bilgisayarlar zararlıdır. - Indeed, computers are detrimental.

detriment
muhatara
detriment
zararlı

Yetersiz eğitim politikası Japonya için zararlıdır. - The poor educational policy is a detriment to Japan.

Tom'un stresli işi sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahiptir. - Tom's stressful job is having a detrimental effect on his health.

detriment
hasar
detriment
{i} zarar, ziyan
Englisch - Englisch
detriment
harm, hurt, damage
Favoriten