hardened conventionality

listen to the pronunciation of hardened conventionality
Englisch - Türkisch

Definition von hardened conventionality im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Diğerleri yenilik ararken, bazı insanlar uygunluk tercih eder. - Some people prefer conformity, while others seek novelty.

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
ossification
conformity
hardened conventionality
Favoriten