gurur

listen to the pronunciation of gurur
Türkisch - Englisch
pride

When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride. - O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı.

She takes pride in her high school. - O, lisesi ile gurur duyuyor.

honour
honor, self-esteem
vain

His vainglory put the Republic at risk. - Onun boş gururu cumhuriyeti tehlikeye attı.

arrogance
selfesteem
vanity, arrogance, conceit, haughtiness
pride, inordinate pride, excessive self-esteem
vanity

Vanity and pride are different things, though the words are often used synonymously. - Her ne kadar sıkça eş anlamlı olarak kullanılsalar da; kibir ve gurur farklı şeylerdir.

pride; honour; conceit, arrogance
lordliness
elation
vainness
haughtiness
assumption
kudos
loftiness
pride of
lordly
tympany
{i} hauteur
supercilious
vainglory

His vainglory put the Republic at risk. - Onun boş gururu cumhuriyeti tehlikeye attı.

disdain
gurur verici
proud

It was not one of my proudest moments. - O en gurur verici anlarımdan biriydi.

It was the proudest moment of my life. - Hayatımın en gurur verici anıydı.

gurur duymak
proud of

Mr. Wilson is proud of his house. - Bay Wilson eviyle gurur duymaktadır.

She is proud of her son. - O, oğlu ile gurur duymaktadır.

gurur meselesi
a matter of pride
gurur duymak
be proud

He's every reason to be proud of his son. - Oğluyla gurur duymak için her türlü nedeni var.

gurur duymak
pride

He takes pride in his work. - O işinden gurur duymaktadır.

gurur duymak
(Konuşma Dili) hold one's head up
gurur duymak
to be proud of

He's every reason to be proud of his son. - Oğluyla gurur duymak için her türlü nedeni var.

gurur duymak
plume on
gurur kaynağı
source of pride
gurur meselesi
matter for pride
gurur kırmak
proud to break
gurur tablosu
board of pridepride and joy
gurur duyan
proud of
gurur duymak
pride oneself
gurur duymak
swell
gurur duymak
glory
gurur duymak
be proud of

He's every reason to be proud of his son. - Oğluyla gurur duymak için her türlü nedeni var.

gurur duymak
take a pride in
gurur duymak
be elated
gurur duymak
to be proud of, to take pride (in)
gurur duymak
pride oneself on
gurur duymak
take pride in
gurur duymak
1. to feel proud of, take pride in. 2. to feel honored
gurur duyulacak başarı
(Argo) a feather in someone's cap
gurur gelmek
to become conceited, become haughty
gurur kaynağı
ornament
gurur kırıcı
galling
gurur kırıcı
(deyim) beneath one's dignity
gurur kırıcı davranış
indignity
gurur vermek
fill somebody with pride
gurur vermek
make proud
milli gurur
national pride
zedelemek (gurur)
outrage
gurur duy
{f} pride

We took pride in our strength. - Gücümüzle gurur duyduk.

Many parents take pride in their children. - Birçok anne-baba çocuklarıyla gurur duyuyor.

gurur duy
plume on
gurur duy
be proud
gurur duy
be proud of

Well done! Your parents must be proud of you. - Helal olsun sana! Ailen seninle gurur duyuyor olmalı.

I want you to be proud of me. - Ben bana gurur duyulmasını istiyorum.

gurur verici
sublime
gurur duymak
glad about
kibir, gurur
arrogance, pride
aşırı gurur
hubris
boş gurur
false pride
boş gurur
vainglory

His vainglory put the Republic at risk. - Onun boş gururu cumhuriyeti tehlikeye attı.

gurur duy
plumeon
haklı gurur
legitimate pride
incinmiş gurur
wounded pride
kendisiyle gurur duyan
smug
nevrotik gurur
(Pisikoloji, Ruhbilim) neurotic pride
yapmaktan gurur duymak
be proud to do
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Kıymetsiz şeylere güvenip mağrur olmak.Evet, gurur ile insan maddi ve mânevi kemalât ve mehâsinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izamın irşâdat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kı
(Osmanlı Dönemi) Kibir. Boş yere güvenmek
Kurum, çalım
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir: "Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler."- H. C. Yalçın
Övünme
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
Onur. Övünme
azamet
gurur
Favoriten