give a detailed and comprehensive account of something

listen to the pronunciation of give a detailed and comprehensive account of something
Englisch - Türkisch

Definition von give a detailed and comprehensive account of something im Englisch Türkisch wörterbuch

describe
{f} tanımlamak

1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu. - The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s.

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

describe
{f} tarif etmek

Bazı duyguları tarif etmek zordur. - Some feelings are difficult to describe.

describe
betimlemek
describe
(Bilgisayar) tanıt
describe
tarif et

Tom'a görevi nasıl tarif ettin? - How did you describe the mission to Tom?

Tom onun kilitli bir odadan nasıl kaçabildiğini tarif etti. - Tom described how he was able to escape from the locked room.

describe
tavsifi mümkün
describe
describe çiz/tanımla
describe
{f} ifade etmek
describe
resmetmek
describe
vasıflandırmak
describe
anlatmak

Tom Mary'ye olan hislerini anlatmak için doğru sözleri bulamıyor. - Tom can't find the right words to describe his feelings for Mary.

Bunu kelimelerle anlatmak olanaksız. - It's impossible to describe that in words.

describe
gözüyle bakmak
describe
(as ile) görmek
describe
saymak
describe
{f} çizmek
describe
{f} tasvir etmek
Englisch - Englisch
describe
give a detailed and comprehensive account of something

  Silbentrennung

  give a de·tailed and com·pre·hen·sive ac·count of some·thing

  Türkische aussprache

  gîv ı dîteyld ınd kämprihensîv ıkaunt ıv sʌmthîng

  Aussprache

  /ˈgəv ə dəˈtāld ənd ˌkämprēˈhensəv əˈkount əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈɡɪv ə dɪˈteɪld ənd ˌkɑːmpriːˈhɛnsɪv əˈkaʊnt əv ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  bellicose
Favoriten