genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan

listen to the pronunciation of genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan
Türkisch - Türkisch
anormal
genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan

    Silbentrennung

    ge·nel o·lan ör·ne·ğe, a·lı·şıl·mı·şa ve ku·ra·la ay·kı·rı o·lan; düz·gün ol·ma·yan

    Aussprache

    Wort des Tages

    acquiesce
Favoriten