güvercin

listen to the pronunciation of güvercin
Türkisch - Englisch
dove

A dove is a symbol of peace. - Güvercin bir barış sembolüdür.

The dove stands for peace. - Güvercin barış anlamına gelir.

pigeon

This pigeon flew from San Francisco to New York. - Bu güvercin San Francisco'dan New York'a uçtu.

There are many pigeons in the City Square. - Şehir meydanında çok sayıda güvercin vardır.

piegon
columba
culver
güvercin ağacı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Hamamelidaceae) [syn.: güvercin ağacı, hamamelis] witch hazel
güvercin doğanı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: doğangiller) [syn.: güvercin doğanı, bozdoğan] merlin, pigeon hawk
güvercin gözlü
dove eyed
güvercin postası
pigeon post
güvercin sürücü
loft
güvercin yavrusu
squealler
güvercin yavrusu
squab
güvercin yuvası
pigeonhole
ötmek (kumru/güvercin)
coo
güvercinler
pigeons
güvercinler
doves

Turtle doves have a great liking for sunflower seeds. - Kaplumbağa güvercinleri ayçiçeği tohumlarını çok seviyorlar.

White doves are beautiful birds. - Beyaz güvercinler güzel kuşlardır.

beyaz boyunlu güvercin
culver
bir tür evcil güvercin
runt
boynu halkalı güvercin
ringdove
gökçe güvercin
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: güvercinler) stock dove
kaya güvercin
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: güvercinler) rock pigeon, rock dove
kursağını şişirebilen güvercin
cropper
kursağını şişiren güvercin
pouter
kursağını şişiren güvercin
pouter pigeon
tahtalı güvercin
cushat
takla atan güvercin
roller
taklacı güvercin
tumbler
yelpaze kuyruklu güvercin
fan tail
yuvasına dönen güvercin
homing pigeon
çığırtkan güvercin
stool pigeon
Türkisch - Türkisch
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
kebuter
güvercinler
Güvercin, kumru gibi kuşları içine alan takım
tahtalı güvercin
Yaban güvercini
güvercin
Favoriten