gözetmen

listen to the pronunciation of gözetmen
Türkisch - Englisch
overseer
cin. supervisor
supervisor

Tom has been made a supervisor. - Tom bir gözetmen yapılmıştır.

You deserve to be supervisor. - Sen gözetmen olmayı hak ediyorsun.

supervisor (in a school)
super

Tom is an administrative supervisor. - Tom idari bir gözetmen.

Tom has been made a supervisor. - Tom bir gözetmen yapılmıştır.

supervisor mubassır
observer
(Bilgisayar) spy
invigilator
Türkisch - Türkisch
Gözcü
Film çalışmalarında yapımcı adına filmin sanat, teknik ve para yönünü düzenleyen kimse
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
gözetmen
Favoriten