gözde

listen to the pronunciation of gözde
Türkisch - Englisch
(isim) Favorite

What's your favorite charity? - Gözde hayır kurumun nedir?

What's your favorite yoga pose? - Gözde yoga duruşun nedir?

pet

He is the teacher's pet. - O, öğretmenin gözdesidir.

She is a teacher's pet. - O, bir öğretmenin gözdesi.

favourite

This is my favourite movie. - Bu benim gözde filmim.

Who's your favourite TV star? - Gözde TV yıldızın kim?

preferred
blue boy
favourite, popular, in favour; mistress
minion
fair boy
favorite, favored, in favor
dearest

Those who betray us in the worst way are always those who are dearest to us. - Bize en kötü şekilde ihanet edenler her zaman bizim için gözde olanlardır.

favourite [Brit.]
favored one, favorite (woman)
mistress
popular
hetaira
in eye
in the eyes
preffered
in
gözde olmak
to catch on (with sb), to come in
gözde çocuk
white haired boy
en gözde
most popular
yeniden gözde olmak
to come back
Türkisch - Türkisch
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
Önemli bir kimsenin beğendiği kadın
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey): "Türkü tabii o zamanlar en gözde bir meslek olan ve kızının kabul ettiği 'Kâtibim' türküsü ile biterdi."- H. E. Adıvar. Önemli bir kimsenin beğendiği kadın
gözde
Favoriten