gölgeleme

listen to the pronunciation of gölgeleme
Türkisch - Englisch
shading
art shading-in
shade
shaders
gölgelemek
shade
gölgelemek
cast a suspicion on
gölgelemek
cloud
gölgelemek
(İnşaat) obscure
gölgelemek
shade in
koyu gölgeleme
(Bilgisayar) dark shading
gölgele
{f} shadowing
gölgele
{f} shadow

Tom was hiding in the shadows. - Tom gölgelerde saklanıyordu.

The edges of shadows can be sharp or soft. - Gölgelerin kenarları keskin ya da yumuşak olabilir.

gölgelemek
overshadow
gölgelemek
embower
gölgelemek
overshade
gölgele
overshadow

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

gölgelemek
to leave in the shade; to overshadow; to shade in
gölgelemek
put into the shades
gölgelemek
cast a cloud on smth
gölgelemek
shadow
gölgelemek
canopy
gölgelemek
to cast (something) into shadow
gölgelemek
art to shade in
Türkisch - Türkisch
Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma, tutma, markaj
Gölgelemek işi
gölgelemek
Resimde gölge oluşturmak
gölgelemek
Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, tutmak, markaja almak
gölgelemek
Gölgeli duruma getirmek
gölgelemek
Bir kimsenin veya bir şeyin değerini azaltmak, sönüklük getirmek
gölgeleme
Favoriten